6
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 16. 07. 1220 02.46

grafika
grafika
grafika

Doporučení pro hru


P
ři hře může nastat mnoho nejrůznějších situací. Ve většině z nich se hráč zachová nejlépe tak, že nechá jednat svou postavu jako by jednala skutečně ona. Avšak mohou se vyskytnout situace, kdy se hodí použít či vykonat věc, která nemusí být pro další hru až tak zřejmá, ale může být velkým přínosem.

Proto vznikla tato kapitola stránek - nechceme a nebudeme následující doporučení vyžadovat jako tvrdá pravidla, je na každém hráči, zda se rozhodne v zájmu hry a konkrétní situace jich použít či nikoliv. Snahou týmu Equilibrie je nechat hráčům maximální možnou volnost v jejich hře. Spoléháme se, že většina hráčů je natolik vyspělá, že dané situace nebude zneužívat.

Manipulace s hráčskými mrtvolami

H
ráč jakkoli usmrcené postavy může umožnit ostatním manipulaci s tělem své postavy, pokud o to nějaká jiná postava projeví zájem. Provede tak kliknutím na "Znovuobjevení" (Respawn). Například, je-li postava zabita v CvC souboji a postava vraha poté napíše *zvedá tělo*, může dát hráč "Znovuobjevení", čímž se mrtvoly stane objekt, který může druhá postava skutečně zvednout.

Obírání hráčských mrtvol

S
ebrání jakéhokoli vybaveného předmětu mrtvole hráčské postavy je možné pouze za asistence DM, který tento předmět i při hře přenese mezi inventáři. DM se před tím vždy dohodne s hráčem mrtvé postavy zda a jaké předměty budou moci být takto sebrány. Např. plánujete-li CvC vraždu za účelem ukradení nějakého předmětu, nejprve kontaktujte DM. Obírání hráčských mrtvol "ve hvězdičkách" je možné pouze pokud dojde k OOC vzájemné dohodě obou stran. Vynutit toto není možné.

Hra na permantní smrt

V
  případě, že vaše postava cíleně usmrtila alespoň jednu jinou postavu jejíž hráč tuto smrt zahrál jako permanentní je doporučeno aby i vaše postava v případě smrti v konfliktu s jinou postavou brala tuto smrt jako permanentní. V případě postav "znovuvracejících se nezničitelných vrahů" může DM permanentní smrt na postavě i vynutit.

Hra s DM

D
M (Dungeon Masteři, Páni jeskyně) mají na Equilibrii primárně za úkol oživovat svět pro hráče ať již prostým reagováním NPC či světa nebo pomocí DM questů. Je ovšem zcela nutné si uvědomit jednu věc - toto neznamená, že postava hráče musí vždy a za všech okolností zvítězit či hráč se bavit.

Equilibrie je HC RP svět což mimojiné znamená, že pokud postava provede řadu chyb ve svém úsudku či chování tak poté nese za své jednání zodpovědnost a následky. Při hře s DM je vždy řada možností jak zvítězit byť v některých vyhraněných situacích může být vítězstvím i přežití. Nejedná se o restriktní dopředu připravené scénáře, často pokud postavy přijdou s nápaditým řešením DM upraví celý quest aby jej mohly použít. A tato řešení mohou být i mimo "možnosti" enginu NWN.

Velmi častou chybou se kterou má potíže velká většina hráčů je naprostá absence pudu sebezáchovy jejich postav. Nedívejte se na svět sklem svého monitoru, ale očima své postavy. Pokud se postava rozhodne čelit na první pohled beznadějné či velmi riskantní situaci, tak s největší pravděpodobností na to doplatí. A v tu chvíli je zcela irelevantní, že se jedná o hráčskou postavu.

A proto smyslem tohoto doporučení je - nehrajte Equilibrii jako hru, ale nechejte své postavy žít svůj život se všemi radostmi i starostmi, s jejich silnými stránkami i s těmi slabými.

Pokud očekáváte, že DM mají podřídit běh světa i hru ostatních tak, abyste se jako hráči mohli jen bavit a vyhrávat a to za všech okolností, tak vězte že potom naleznete na Equilibrii jen množství systémů a na pohled "zlá" DM.