1
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 16. 07. 1220 03.27

grafika
grafika
grafika

Naše vize


T
vůrci světa Equilibrie mají jednotnou vizi, jenž je poněkud netradiční a odlišná od běžně zažitých stylů hry na platformě NWN. Dovolte nám tedy seznámit Vás - hráče - s touto vizí. Věříme, že se jedná o jednu z cest vedoucích k propracovanému a herně zábavnému a přitom velmi realistickému světu.

Předně hlavním mottem Equilibrie je volnost a prostor pro fantazii hráčů. Existuje pouze naprosté minimum věcí či chování jenž jsou od hráče či jeho postavy vyžadována. Hráč má vždy volbu bez toho aby mu byla v případě nějaké volby hra fakticky znemožněna. Proto je prostředí Desky velmi tolerantní a nabízí jak možnost libovolného pozadí postavy tak i pozadí postavy narozené na Desce. Možnost Znovuzrození postavy i možnost permanentní smrti, možnost hrát postavu dle své fantazie i se stát členem nějakého NPC uskupení a podřídit se pravidlům a zvyklostem tohoto uskupení, atd...

Ani systémy Equilibrie nejsou pojaty jako restriktivní ve stylu "musíš nebo ...", ale spíše jako bonusové ve stypu "pokud uděláš tohle, tak dostaneš ...". Postava hráče tak není tlačena ani např. k nějakému vyznání ani k nějaké konveci chování (pokud se ze své vůle nestane členem nějakého uskupení), atd...

V
ize hry na Equilibrii spočívá v základním předpokladu, že svět je pouhou kulisou či prostředím, které neposkytuje zábavu samo o sobě, ale poskytuje nástroje pro vytvoření zábavy hráčům a DM. Hráči sami, pokud tak chtějí a dovedou, pak použijí možností světa a zabaví sami sebe i ostatní hráče. Díky tomu jsou možnosti hry omezené pouze enginem NWN a hráčskou fantazií.

Tak i v případě, že není přítomno žádné DM dokáží tito vyspělí hráči jímž říkáme "hostitelé" připravit vynikající zábavu ostatním hráčům i sobě (tzv. autoquesty). DM pak slouží jako bonus, jako síla, jenž přináší do světa další možnosti a prvky hráči nedosažitelnými. DM není na Equilibrii nutností ani z hlediska systémové funkčnosti ani z hlediska hry, je právě oním "bonusem" či něčím navíc. Přesto velmi dobře funguje spolupráce hráčů, DM a WB světa, není tak problém např. přidat lokaci, či dokonce systém, dodat nové NPC jenž vyplynulo z příběhu atd... I když toto samozřejmě neznamená, že svět je měněn zcela dle libovůle hráčů.

K dosažení této vize je na Equilibrii uvedeno do provozu množství systémů a "vychytávek" jinde nevídaných, jenž rozšiřují možnosti hráčů i DM.

E
quilibrie se spoléhá na hráče hrající RP a veškeré systémy, naladění světa i DM tým se snaží hráče k tomuto způsobu hry směřovat - v podstatě je RP hra na Equilibrii vyžadována, i když nováčci jenž se tomuto umění teprve učí jsou tolerováni a podporováni. Snahou Equilibrie je potlačit známé nešvary z RPG her a ukázat hráčům, že existuje i jiná cesta než např. jen mít co nejsilnější postavu. Pro dobrou hru na Equilibrii je třeba si postupně vypěstovat něco čemu říkáme "cit pro hru", cit, který říká co je možné aby si hráč (neplést s postavou prosím) dovolil vzhledem ke světu i k ostatním hráčům.

Věříme, že naše vize je životaschopná i když z velké části stojí hlavně na Vás - hráčích. A záleží jak na nás, tak na Vás, zdali se nám ji společně podaří přiblížit se. Pevně věříme, že ano a všem hráčům jenž o co nejlepší hru usilují patří náš dík.

obrázek

Ideální stav na Equilibrii


E
qulibrie se od ostatních perzistentních světů odlišuje v mnoha ohledech. Jedním z těchto odlišných pohledů, který často vede k nedorozumnění, je úloha DM/DS. Z tohoto důvodu je zde vypsána tato kapitola jenž popisuje ideální stav na Equilibrii, kdy se baví prakticky všichni zúčastnění a nevznikají žádné lobbystické tlaky ani nechuť hrát. Tento stav je samozřejmě nedosažitelný a utopický, ale to neznamená, že se všichni, jak hráči tak i členové týmu, nemůžeme snažit jej dosáhnout.
  • Hráči nezneužívají chyb a pěkně hrají. Nesnaží se mít nejsilnější a nejbohatší postavy, necreepují, neharwestí, nekolečkují a jinak nepodvádějí a nezneužívají slabin světa. Jsou dodržována pravidla (včetně těch o hlášení CvC).

  • Hráči se snaží spolehnout sami na sebe. Využívají kreativně možností světa jenž mají k dispozici a baví sebe i ostatní.

  • Hráči se obrací na DM s požadavky a prosbami pouze v případech kdy není jiného zbytí a tudíž nikterak často. Když si neví rady poradí se s jim nejbližším DM/DS OOC cestou. DM/DS jsou totiž v opačném případě zavaleni nekonečnou řadou více či méně malicherných záležitostí, takže jim nezbývá čas, energie ani chuť se věnovat světu jako takovému (questy, oživování světa atd..).

  • Hráči nekalkulují s nutností přítomnosti DM. Ve svých plánech a případných autoquestech naopak zahrnují faktor že DM prostě nemusí být přítomen vůbec (pokud s ním nejsou domluveni předem).

  • Pokud nastane mezi hráči nebo mezi hráčem a členem týmu spor, tak se jej obě strany nejprve snaží objasnit (víc jak 50% sporů je z nedorozumnění či předpojatosti). Pakliže tato snaha selhává hráč kontaktuje jemu nejbližší DM s žádostí o pomoc. Pakliže tato snaha selhává hráč kontaktuje hlavní DM. Pokud ani toto nevede k řešení, hráč kontaktuje majitele světa.

  • Hráči se svými žádostmi postupují podle hierarchie, neskáčí s žádostmi rovnou až na vrchol - v takovém případě je výsledkem pak to, že majitelé jsou zahlceni a pro nedostatek kapacit prostě žádosti ignorují. V opačném případě řeší jen skutečně ty žádosti, které nemůže vyřešit nikdo jiný a tudíž je jich mnohem menší množství.

  • V tomto ideálním stavu DM/DS nemusí dělat "DM policajty" hlídající dodržování pravidel, ani vyřizovat nekonečný proud více nebo méně malicherných záležitostí od hráčů. Mohou se soustředit na questy a nebo jen na prosté oživení světa. Mluvící NPC, drobné miniquestíky a oživení. Prostě to co je baví. Spokojené a bavící se DM přirozeně tráví ve hře více času a s větším nasazením což je pozitivní opět pro hráče.

  • DM/DS se často chytají probíhajících autoquestů, a když nemají dost informací tak OOC cestou o ně požádají autora autoquestu a po domluvě mohou vše posunou do vyšších výšin. Opět něco co DM/DS velmi baví.

  • Hráči jsou si vědomi, že ač fyzicky za hru nic neplatí, tak přesto jistý druh platby by měli odvádět - a tou platbou je zábava pro ostatní, jak pro hráče tak pro DM. To znamená: Hráči se nesnaží zavalit DM/DS hromadou "povinností" a "nutných úkolů", nevynucují pozornost DM, ale spíše se snaží postupovat bez DM s tím, že je velká pravděpodobnost že se jejich počínání DM všimne a zapojí se samo z vlastní vůle. Již ne z "povinnosti" nebo z toho "aby to měl z krku", ale z vlastní vůle a pro lepší zábavu pro hráče i pro sebe. Co je dobré pro hráče je dobré i pro DM a co je dobré pro DM je dobré i pro hráče.
To celé se dá shrnout do jedné jediné věty: DM je ve vaší hře partner, ne váš služebník a proto se k němu jako k partnerovi chovejte.

A naopak totéž platí i pro DM: Hráči jsou pro DM v jejich zábavě partnery, ne figurkami, ne nástroji nebo kulisou a proto se DM k hráči musí chovat jako k partnerovi.

Poznámka jen aby nedošlo k mýlce - uvedené věty rozhodně netvrdí, že hráč má stejná práva jako DM!

A úplně na závěr jedno trochu převzaté moudro: Když něco chcete, nevynucujte si to od okolí. Ptejte se, co vy sami pro to můžete udělat.