5
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 01. 02. 1221 08.46

grafika
grafika
grafika
grafika
Závazná pravidla
grafika
Hierarchie, práva a povinnosti
grafika
Jak hodnotíme hráče
grafika
Jak komunikovat

Pravidla


P
ravidla jsou rozdělena na tři části. Na vlastní závazná pravidla pro hru jakož i chování na fóru a na stránkách Equilibrie, na část popisující hierarchii a práva jednotlivých členů komunity a nakonec na část popisující jak (ne)komunikovat s ostatními hráči a členy týmu.

obrázek Většina pravidel jakož i vlastní hierarchická struktura a doporučení o komunikaci vznikala až během hry na základě zkušeností a potřeb komunity tak, aby byl maximalizován zisk pro komunitu jako celek. V dávných dobách po spuštění první verze Equilibrie bylo bodů pravidel ani ne polovina a o žádné hierarchii mezi hráči a týmem nebylo ani vidu ani slechu. Ovšem jak šel čas a projekt i svět se rozrůstal začalo se ukazovat, že pro jistou skupinu lidí jsou nutná detailně vypracovaná a pokud možno všeobjímající pravidla. Proto byl čas od času v případě potřeby doplněn další bod až k současnému stavu.

Hierarchická struktura vznikla podobným způsobem v okamžiku kdy byla její existence nezbytná. Jejími primárním cíly je poskytnout jasnou představu o právech a povinnostech jednotlivých skupin v rámci komunity, rozdělit pravomoci a povinnosti mezi vícero lidí a tím zajistit klid pro práci a jakousi filtraci nápadů pro vytížené tvůrce světa a v neposlední řadě poskytnout účinný způsob odstrašení hráčů jenž pouze kritizují, popichují, provokují a prudí přestože jim na jejich dotazy, návrhy či připomínky bylo odpovězeno i se zdůvodněním odpovědi.