3
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 01. 02. 1221 11.12

grafika
grafika
grafika
grafika
Závazná pravidla
grafika
Hierarchie, práva a povinnosti
grafika
Jak hodnotíme hráče
grafika
Jak komunikovat

Hierarchie, práva a povinnosti


Ve světě Equilibrie nepanuje diktatura a její Tým se na všech důležitých věcích domlouvá společně, byť jeho jednotliví členové mají svoji autonomii. Nejde však ani o demokracii a hlasuje se spíše zřídka. Proto je důležité, aby si v základních otázkách Tým rozuměl a dokázal dojít ke kompromisu.

WB

WB - World Buildeři


World Buldeři jsou jednou z rozhodujících sil ve světě Equilibrie. Mají hlavní slovo ve všech otázkách a rozhodnutích souvisejících s výstavbou či permanentními změnami modulu včetně využívání zperzistentnění a dalekodopadových questů.

Na pozici WB není v tuto chvíli nikdo přijímán, ale externí pomoc je vždy vítána.
administrator

Administrátoři


Administrátoři mají za úkol technickou správu fóra a stránek Equilibrie. Spolupracují s World Buildery s nimiž jsou na shodné úrovni zodpovědnosti a práv.

Na pozici administrátora není nikdo přijímán, ale mohou se rekrutovat z členů Týmu.
DM

DM - Dungeon Masteři


Dungeon Masteři jsou skrytými entitami oživujícími herní svět, pořádajícími pro hráče nejrůznější akce a questy. Jsou druhou rozhodující silou ve světě rovnocennou s World Buildery a vzájemně si vypomáhají. Také ale plní kontrolní jakož i trestnou funkci ve světě Equilibrie. V čele Dungeon Masterů stojí hlavní Dungeon Master.

Požadavky na přijetí mezi DM:
 • Proti přijetí nesmí být žádný člen Týmu.
 • Hra alespoň 6 reálných měsíců na Equilibrii, aby byl dostatek času na projevení se hráče a bylo podle čeho jej zhodnotit. A také aby hráč poznal svět.
 • Alespoň 3 reálné měsíce aktivní praxe jako DS.
 • V kritériu Dovednosti spadá do kategorie Dobře hrající hráč.
 • V kritériu Důvěryhodnosti spadá do kategorie Důvěryhodný.
 • V kritériu Snaha spadá do kategorie Aktivní hráč.
 • V kritériu Snášenlivosti spadá do kategorie Uvědomělý.


Na pozici DM není nikdo přijímán, ale mohou se rekrutovat z DS (níže).
DS

DS - Dungeon Servanté


Dungeon Servanté jsou jakýmisi DM učedníky či pomocníky jejichž náplní je oživování světa a tvorba menších, krátkých a nenáročných questíků. DS jsou podřízeni Dungeon Masterům.


Požadavky na přijetí mezi DS:
 • Proti přijetí nesmí být žádný člen Týmu.
 • Hra alespoň 6 reálných měsíců na Equilibrii, aby byl dostatek času na projevení se hráče a bylo podle čeho jej zhodnotit. A také aby hráč poznal svět.
 • V kritériu Dovednosti spadá do kategorie Dobře hrající hráč.
 • V kritériu Důvěryhodnosti spadá do kategorie Důvěryhodný.
 • V kritériu Snaha spadá do kategorie Aktivní hráč.
 • V kritériu Snášenlivosti spadá do kategorie Sociální či Uvědomělý.
hráč

Hráči


Bežní hráči se standardními právy a povinnostmi. Každý hráč začíná v této skupině.