3
grafika
server.equilibrie.cz:5121
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
Závazná pravidla
grafika
Hierarchie, práva a povinnosti
grafika
Jak hodnotíme hráče
grafika
Jak komunikovat

Hierarchie, práva a povinnosti


majitel administrator moderator wb dm dc rádce hostitel starší hráč hráč demo hráč potížista

hierarchie


majitel

Majitelé světa


Majitelé světa mají hlavní, rozhodující a konečné slovo ve všem dění ve světě Equilibrie, na stránkách jakož i na fóru tohoto světa. Jejich moc je absolutní a nezpochybnitelná. Majitele zastupuje jednatel.
WB

WB - World Buildeři


World Buldeři jsou druhou hlavní rozhodující silou ve světě Equilibrie. Jsou podřízeni toliko majitelům světa a mají hlavní a rozhodující slovo ve všech otázkách a rozhodnutích souvisejících s výstavbou či permanentními změnami modulu včetně využívání zperzistentnění a dalekodopadových questů. V čele World Builderů stojí hlavní World Builder.

Na pozici WB není zatím nikdo přijímán.
administrator

Administrátoři


Administrátoři mají za úkol správu celého fóra jakož i stránek Equilibrie. Spolupracují s World Buildery s nimiž jsou na shodné úrovni zodpovědnosti a práv. Administrátoři jsou podřízeni toliko majitelům světa.

Na pozici administrátora není zatím nikdo přijímán.
moderator

Moderátoři


Moderátoři mají za úkol běžnou agendu a spravování fóra mimo nastavení a kritické operace s fórem jenž zastávají Administrátoři. Moderátoři jsou podřízeni Administrátorům.

Požadavky na přijetí mezi Moderátory:
 • Hra alespoň 6 reálných měsíců na Equilibrii - důvod aby byl dostatek času na projevení se hráče a bylo podle čeho jej zhodnotit.
 • V kritériu Důvěryhodnosti spadá do kategorie Důvěryhodný.
 • V kritériu Snášenlivosti spadá do kategorie Uvědomělý.
 • Hráč nejprve zváží důsledky svého jednání a poté teprve jedná. Nutný jistý nadhled, systematičnost a koncepčnost.
DM

DM - Dungeon Masteři


Dungeon Masteři jsou skrytými entitami oživujícími herní svět, pořádajícími pro hráče nejrůznější akce a questy. Také ale plní kontrolní jakož i trestnou funkci ve světě Equilibrie. Dungeon Masteři jsou podřízeni World Builderům. V čele Dungeon Masterů stojí hlavní Dungeon Master.

Požadavky na přijetí mezi DM:
 • Proti přijetí nesmí být ani jeden DM, DS či WB.
 • Hráč nesmí být v konfliktu s jiným členem týmu.
 • Hra alespoň 6 reálných měsíců na Equilibrii - důvod aby byl dostatek času na projevení se hráče a bylo podle čeho jej zhodnotit. A také aby hráč poznal svět.
 • Alespoň 3 reálné měsíce aktivní praxe jako DS.
 • V kritériu Dovednosti spadá do kategorie Dobře hrající hráč.
 • V kritériu Důvěryhodnosti spadá do kategorie Důvěryhodný.
 • V kritériu Snaha spadá do kategorie Aktivní hráč.
 • V kritériu Snášenlivosti spadá do kategorie Uvědomělý.
DS

DS - Dungeon Servanté


Dungeon Servanté jsou jakýmisi DM učedníky či pomocníky jejichž náplní je oživování světa a tvorba menších, krátkých a nenáročných questíků. DS jsou podřízeni Dungeon Masterům.

Požadavky na přijetí mezi DS:
 • Proti přijetí nesmí být ani jeden DM, DS či WB.
 • Hráč nesmí být v konfliktu s jiným členem týmu.
 • Hra alespoň 6 reálných měsíců na Equilibrii - důvod aby byl dostatek času na projevení se hráče a bylo podle čeho jej zhodnotit. A také aby hráč poznal svět.
 • V kritériu Dovednosti spadá do kategorie Dobře hrající hráč.
 • V kritériu Důvěryhodnosti spadá do kategorie Důvěryhodný.
 • V kritériu Snaha spadá do kategorie Aktivní hráč.
 • V kritériu Snášenlivosti spadá do kategorie Sociální či Uvědomělý.
rádce

Rádci


Rádci Equilibrie jsou vybraní slušní hráči, jimž tým Equilibrie důvěřuje a kteří přispívají svými nápady, názory, komentáři a kritikou k vývoji světa. K této činnosti mají k dispozici skryté fórum, kam mohou přispívat pouze oni a tým Equilibrie. Rozhodnutí o přiřazení či vyřazení do či z této skupiny leží plně na majitelích světa a Administrátorech.

Tato skupina existuje zejména z důvodů rychlé a operativní zpětné vazby tvůrců světa na hráče a jako ochrana tvůrců světa před "zaspamováním" nápady a připomínkami celého hráčstva. Běžný hráč své nápady, připomínky či kritiku může předat libovolnému Rádci jenž posoudí zda stojí za to se tím zaobývat, odpoví zpět hráči a případně jeho podnět přednese ostatním Rádcům, DM a WB k posouzení a zvážení.

Požadavky na přijetí mezi Rádce:
 • Hra alespoň 6 reálných měsíců na Equilibrii - důvod aby byl dostatek času na projevení se hráče a bylo podle čeho jej zhodnotit.
 • Proti přijetí nesmí být žádný Rádce, DM a DS.
 • V kritériu Důvěryhodnosti spadá do kategorie Důvěryhodný.
 • V kritériu Snášenlivosti spadá do kategorie Uvědomělý.
hostitel

Hostitelé


Hráč jenž je oporou Equilibrie, často cennější nežli DM. Postava takového hráče většinou již zaujímá nějaké postavení ve světě a takovýto hráč nejen že nikdy nezneužívá důvěru v něj vloženou ale je i schopen díky své fantasii a kreativitě přinést zábavu množství ostatních hráčů. K tomu mu pomáhají rozličné výhody jenž slouží primárně právě pro zvýšení možností postavy takovéhoto hráče a tím zvýšení zábavy pro ostatní.

Na hostitele mohou navrhnout hráče sami hostitelé a DM. Na nominaci se musí shodnout stávající DM a Hostitelé (respektive nikdo nesmí být proti).

Požadavky na přijetí mezi Hostitele:
 • Hra alespoň 6 reálných měsíců na Equilibrii - důvod aby byl dostatek času na projevení se hráče a bylo podle čeho jej zhodnotit.
 • Nestřídání postav jako ponožek, není třeba hrát jednu postavu, ale rozhodně ani desítky postav - důvod je ten, že u hráčů jenž střídají postavy nevzniká se světem pouto a často se jedná o hráče jenž nesplňují další kritéria.
 • V kritériu Dovednosti spadá do kategorie Dobře hrající hráč.
 • V kritériu Důvěryhodnosti spadá do kategorie Důvěryhodný.
 • V kritériu Snaha spadá do kategorie Aktivní hráč.
 • V kritériu Snášenlivosti spadá do kategorie Sociální či Uvědomělý.
starší hráč

Starší hráči


Prověření hráči u kterých je zaručeno že neporušují pravidla a umí pěkně hrát. Postavy těchto hráčů mají dostupné nové rozšířené možnosti hry, které je ovšem možno zneužívat a proto nejsou přístupné všem hráčům. Rozhodnutí o zařazení do této skupiny je na vůli DM, DS a Hostitelů. Navrhovat hráče na staršího hráče mohou i sami hráči ale nanejvýš jednou za čas - jakýkoliv nátlak na DM či Hostitele o zařazení je vnímán jako přesně opačný signál a zařazení se nebude konat.

Požadavky na přijetí mezi Starší hráče:
 • Hra alespoň 3 reálné měsíce na Equilibrii - důvod aby byl dostatek času na projevení se hráče a bylo podle čeho jej zhodnotit.
 • Nestřídání postav jako ponožek, není třeba hrát jednu postavu, ale rozhodně ani desítky postav - důvod je ten, že u hráčů jenž střídají postavy nevzniká se světem pouto a často se jedná o hráče jenž nesplňují další kritéria.
 • V kritériu Dovednosti spadá do kategorie Dobře hrající hráč.
 • V kritériu Důvěryhodnosti spadá do kategorie Důvěryhodný.
 • V kritériu Snaha spadá do kategorie Host či Aktivní hráč.
 • V kritériu Snášenlivosti spadá do kategorie Sociální či Uvědomělý.
hráč

Hráči


Bežní hráči se standardními právy a povinnostmi. Každý hráč začíná v této skupině.
demo hráč

Demo hráči


Do této kategorie může hráče přesunout pouze DM či DS. V případě že se hráč polepší může jej z Dema opět přesunout DM či DS mezi běžné hráče. Při dlouhodobější pěkné hře postavy tohoto hráče se tento stav vypne automaticky - tj. hráč bude opět přeřazen mezi běžné hráče. Toto zařazení se týká pouze chování hráče ve hře, netýká se chování hráče mimo hru.

Na všechny postavy Demo hráče jsou aplikována násladující omezení:
 • Postava hráče nemůže zdokonalovat craftové a sběr/dolování schopnosti své postavy nad jistou mez.
 • Postavě hráče je odpojen nárůst zkušeností po dosažení 4 úrovně a výš.
 • Postavě hráče je omezen její maximální možný majetek.
Požadavky na zařazeni:
potížista

Potížisté


Skupina hráčů jenž jsou na Equilibrii a jejím fóru pouze trpěni a kteří mohou být velmi rychle v případě opakování prohřešků vypovězeni ze hry i fóra. Členem této skupiny se hráč stává zejména opakovaným "pruděním" na fóru či v neveřejných kanálech. Pokud se chcete vyhnout nedorozumnění a varováním před zařazením do této skupiny tak si prosím přečtěte část na stránkách Jak komunikovat. Rozhodnutí o přiřazení či vyřazení do či z této skupiny leží plně na majitelích světa a Administrátorech.

Toto zařazení se týká pouze chování hráče mimo hru (fórum, OOC kanály atd..), netýká se chování hráče ve hře.

Požadavky na zařazeni: