7
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 07. 01. 1220 13.18

grafika
grafika
grafika
grafika
Závazná pravidla
grafika
Hierarchie, práva a povinnosti
grafika
Jak hodnotíme hráče
grafika
Jak komunikovat

Jak hodnotíme hráče

K
Každý jsme jiný. Někdo umí tohle jiný zase onohle. Equilibrie nabízí řadu možností jenž mohou velmi přispět a obohatit hru, ale bohůmžel mohou být také snadno zneužity. Původní představa týmu, že budou veškeré tyto možnosti volně dostupné a díky vyspělosti hráčů nebudou zneužívány, se bohůmžel nenaplnila.

Proto jsme byli nuceni přistoupit k jisté hierarchizaci hráčů - když si hráč zaslouží a prokáže, že je důvěryhodný a schopný, tak veškeré jeho postavy obdrží možnost používat tyto rozšiřující možnosti. Mít neelitářskou komunitu je sice velmi pěkná myšlenka ale není uskutečnitelná když mezi samotnými hráči jsou příliš velké "slušnostní" rozdíly. Touto hierarchií je zaručeno, že rozšiřujících možností nebude zneužíváno ku osobnímu prospěchu hráče (např. generování bohatství nebo přesílení postavy za účelem být nejsilnější), ale naopak jich bude použito ku obohacení hry na serveru i pro ostatní hráče. Prostě na ně dosáhne pouze ten, kdo svou hrou a chováním prokáže, že jich nebude zneužívat.

Aby všichni členové týmu, a ti co mají práva zařazovat hráče do jednotlivých skupin, hodnotili hráče přibližně stejně existují jisté hodnotící žebříčky a kritéria. Rozhodl jsem se tato kritéria zveřejnit, aby se zamezilo fámám, dohadům a někdy i mystifikacím, že tým hodnotí předpojatě. Druhý efekt je také pozitivní - pokud chcete získat lepší zařazení, zhodnoťte se zde sami, nebo požádejte někoho aby vás zhodnotil a podívejte se na hierarchii skupin. Sami uvidíte zda splňujete požadavky či nikoliv a zda máte nebo nemáte šanci na zařazení do vyšší kategorie. Pokud ano kontaktujte DM a vyčkejte na hodnocení týmu. A když ne, sami uvidíte kde se můžete zlepšit.

Zařazení do jednotlivých kritérií se děje jen a pouze na základě činů hráče, jeho OOC komunikaci a jeho příspěvků na fóru. Neexistuje něco jako databáze zařazení hráčů - následující kritéria jsou pouze ilustrační a slouží k jednotnému hodnocení hráčů DM stejně či velmi podobně. O skupinách hráčů se dozvíte více zde.

Kritéria jsou na sobě nezávislá. Když hráč spadá do nejhorší kategorie v jednom kritériu tak to nic neříká o jeho zařazení v ostatních kritériích. I když samozřejmě nějaká statistická korelace se tu vyskytovat bude ale pro nás je v tomto případě irelevantní a zanedbatelná.

Labir (podpis)

Kritérium dovednosti

 • Začátečník
  Každý někdy začíná, takovíto hráči potřebují pomoci a většinou i nasměřovat. To že je někdo v této kategorii znamená jen to že prostě začíná, důležitější je v jaké kategorii je v ostatních ktitériích.

 • Průměrně hrající hráč
  Hráč který už ví o co ve hře jde a dovede celkem pěkně hrát. Jenže buď mu to ještě moc nejde, nebo má problémy odlišit sebe a postavu, nebo hraje pěkně jen když si myslí že ho někdo vidí či když má zrovna náladu.

 • Dobře hrající hráč
  Hráč který už plně chápe o čem je RP hra. Navíc ji už tak říkajíc má v krvi. Hraje pro hru samotnou a pro zábavu svoji a svého okolí. Užívá si hru a to i když zrovna kolem není žádný viditelný divák.

Kritérium důvěryhodnosti

 • Nedůvěryhodný
  Hráč který je spíše problémem než přínosem. Když si myslí že ho nikdo nevidí a tudíž se vyhne trestu tak klidně poruší pravidla jen když z toho bude mít nějaký osobní zisk. Nad tím jestli je nějaká jeho akce herně vhodná se ani nezamýšlí. Nebo když chce tak prostě škodí ve hře a je mu jedno jaký trest dostane. Když najde chybu tak ji většinou prostě začne zneužívat. Na takovéto hráče musí být strašák extra silných trestů - jejich morálka nestačí na to aby nejednali špatně, tlak na dobré chování musí být posílen reálnou hrozbou trestu.

 • Jen málo důvěryhodný
  Hráč který apriori neporušuje pravidla buď proto protože ví že tu k něčemu jsou nebo proto, protože ví že by se na to stejně za čas přišlo. Ovšem s herní vhodností si už moc hlavu neláme, když daná akce přinese výhodu pro něj tak proč ne? Když nalezne v systému skulinu která zjevně není chybou tak ji prostě bude využívat dokud to půjde, protože to není proti pravidlům no ne? Do této kategorie tak spadávají ždímači světa, creepeři, harwestři, ti co nedají šanci v CvC, a další... Hráči spadaíjící sem by se dali charakterizovat slovy "víme že neporušuješ pravidla, ale se vhodností si hlavu nelámeš a tak je lepší ti nedat příležitost na zneužití".

 • Důvěryhodný
  Hráč jenž pravidla neporušuje prostě proto protože ví, že je to špatné a že pravidla tu jsou aby zajistila slušnou hru pro všechny. Stejně tak ve většině případů uvažuje nad vhodností chování své postavy vůči světu a ostatním hráčům. Když najde chybu tak ji samozřejmě nahlásí a nezneužívá, když si není jistý zda se jedná o chybu tak se optá. Takový hráč je oporou světa.

Kritérium snahy

 • Samorost
  Samorost vesele ignoruje nastavení světa a vždy si jede cestou jakou chce on. To není problém pokud ta cesta je v souladu s cestou světa, ovšem když se rozchází tak s takovým hráčem není možná dohoda - nechce se přizpůsobit a pouze kazí hru ostatním. Takoví hráči většinou končí velmi rychle BANem, ovšem naštěstí jich je dost málo.

  Reálný příklad ze hry: Postava u Svačinky si vesele mluví OOC, nadává ostatním hráčům, napadá co vidí že se pohlo a vědomně kazí hru - teprve ostatními hráči přivolané DM musí situaci vyřešit odstraněním takové postavy a po naprosto neplodném rozhovoru získává hráč BAN.

 • Host
  Hráč který je se svou snahou tak někde uprostřed. Rád se baví a možná by i rád bavil ostatní, ale buď nechce nebo nemá nápady nebo neví jak. Mnohem raději se "veze" v zábavě produkované DM nebo jinými hráči. Když se nic neděje tak většinou jen prolítne hru a po 10 min se odpojuje s pocitem "ach jo zase se nic neděje, to je nuda". Hráč prostě chce být hostem pozvaným na zábavu jenž zajistí někdo jiný.

 • Aktivní hráč
  Takovýto hráč nesedí jen s rukama v klíně, ale aktivně podniká kroky a akce pro svou vlastní zábavu a zábavu ostatních. Je mu jedno, že má omezené prostředky, vždy si nějakou cestu najde. Když není zábava tak ji prostě nějakým způsobem vytvoří. Samozřejmě ne neustále, ale po dosti velkou část svého herního času. Navíc tato snaha ho baví - baví ho bavit se a bavit ostatní.

Kritérium snášenlivosti

 • Prudič
  Takovýto hráč může sice hrát excelentně, ale zejména na fóru a v OOC komunikaci je pouze pro zlost. Vždy musí být po jeho, nedokáže uznat NE jako odpověď a osobními útoky, uštěpačnými poznámkami a snahou rozpoutávat flames jen hýří na všechny strany. Často používá silně manipulativní komunikační techniky a staví se do pozice moralisty. Často čte text jiného hráče tak jak se hodí pro něj a ne tak jak je napsaný a z tohoto vyvozuje závěry. Komunikace s takovýmto hráčem je extrémně obtížná a psychycky náročná. Ve hře často konfliktní hráč.

 • Sociální
  Běžný hráč se všemi svými dobrými i horšími vlastnostmi, chvilkami šlechetnosti i horších vlastností.

 • Uvědomělý
  Hráč který vždy dokáže rozumně a věcně komunikovat. Hráč, který v případě že nějaký příspěvek nevyzní nejlépe nejprve zváží různé pohledy na věc či si nejprve s autorem ujasní skutečný záměr a teprve poté až začne stanovovat své soudy. Hráč který se prakticky nikdy nesnižuje k flamování nebo nevyprovokovaným osobním útokům. Taková klidná síla. Komunikovat s takovýmto hráčem je radost protože i v případě nepochopení (např. nejednoznačnou formulací) je zde prakticky jistota že bude nepochopení odhaleno a s klidem opraveno na obou stranách.