7
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 06. 06. 1219 14.19

grafika
grafika
grafika
grafika
Závazná pravidla
grafika
Hierarchie, práva a povinnosti
grafika
Jak hodnotíme hráče
grafika
Jak komunikovat

Jak komunikovat

T
ato část stránek vznikla jako reakce na zvyšující se počet komunikačních problémů jenž v některých případech mohou snadno přerůst v nevraživost až nenávist. Je důležité si totiž při komunikaci uvědomit několik věcí a jakmile je zvládnete můžete se takovým situacím dobře vyvarovat.

Následující poznatky neplatí jen pro Equilibrii nebo pro komunikaci přes fórum, PM, mail či chat, ale obecně při jakékoliv komunikaci včetně té nejobyčejnější z očí do očí. Až příliš často se i v běžném životě setkávám s komunikačními selháními které velmi snadno přerůstají do emocionální roviny.

Pokuste se proto následující poznatky mít na vědomí když si s někým píšete, zejména pak když se vám začne zdát že ten na druhé straně kanálu má nějaké vedlejší nebo nekalé úmysly. Vím že je to těžké zejména když se do toho vloží emoce, ale vězte, že dávat si na tohle pozor je mnohem jednodušší než potom napravovat vzniklé škody na vztazích. Díky. Labir (podpis)

Umění diskutovat

N
ejprve několik poznatků o tom jak věcně diskutovat na fórech. Jaké existují diskutérské podrazy a triky, jak se jim vyvarovat a jak se jim bránit.

Trvale udržitelná kráva

Dráždění blbců bosou nohou aneb Pětadvacatero argumentačních podpásovek, Bohu budiž žalováno! Ti, co přečtou maximálně 350 slov v jednom článku, by neměli klikat. Odkaz od Kirrose, díky.

Trvale udržitelná kráva II

To že má někdo hlas ještě neznamená, že má také rozum, aneb Koho pámbu miluje, toho komentářem navštěvuje! Odkaz od Kirrose, díky.

Primitivové v internetové diskusi (PDF)

Odkaz od Darmonlora, díky.

Věcná komunikace

D
osti častý a hlavně velmi agresivní způsob (ne)komunikace jenž lze brát až jako útok je obviňující, provokační či manipulativní kladení dotazů. Spočívá v tom, že dotaz, připomínka či kritika je formulována provokativním, obviňujícím či manipulativním způsobem. Například pomocí řečnické otázky na kterou si ovšem tazatel odpoví sám tak, jakoby jeho odpověď (na kterou se ve skutečnosti ptá) byla prakticky jedinou možnou a většinou dosti negativní pro dotázaného. "Optimálně" lze takový dotaz zakončit narážkou na dotázaného jenž využívá smyšlené odpovědi tazatele.

Tj. vznesu dotaz, sám si na něj odpovím takovým způsobem aby to vyznělo pro dotazovaného negativně a na základě vlastní odpovědi dotazovaného navíc obviním. Dotázaný je tak otázkou přímo stavěn do nutnosti obhájit to, že to tak ve skutečnosti vůbec není - neodpovídá na dotaz, ale obhajuje něco co mu bylo podstrčeno jako pravda.

Do této kategorie spadá i tzv. nekonstruktivní kritika. Ta se pozná velmi snadno - je to ono brblání že je něco (nebo vše) špatně a mělo by se to udělat jinak a lépe. Ono jinak a lépe ovšem už dotyčný kritik jaksi nenavrhne. Odsoudit něco co se nelíbí nebo nesedne umí každý a není to žádné umění. Co už vyžaduje trochu nápaditosti je přijít i s oním jiným a lepším řešením - pak se jedná o konstruktivní kritiku a ta je naopak vítána. Může se sice nakonec ukázat, že navrhované řešení nevyhovuje, ale také se může ukázat že je vskutku lepší a bude dříve nebo později aplikováno. Ve zkratce - brblat o něčem, že je to celé špatně - není vítáno, poukázat na problém a navrhnout řešení - je vítáno.

Snažte se proto vaše dotazy, připomínky, návrhy ale klidně i konstruktivní kritiku formulovat věcně a nestranně. Vždy pomůže když si v duchu před odesláním příspěvku zkusíte roli dotazovaného. Bylo by vám příjemné odpovídat na váš dotaz? Pokud ne, tak jej přeformulujte do neutrálnější formy. Kdokoliv se na cokoliv může zeptat, vznést návrh nebo něco kritizovat a navrhnout jiné řešení, odpověď dostane buď od jiného hráče, DM nebo od WB (pokud dotaz neunikne pozornosti) a to dříve nebo později. Ovšem za předpokladu že se nejedná o provokativní, obviňující či manipulativní příspěvek - takové mohou být snadno ponechány bez povšimnutí.

Spirála neporozumnění

J
eden z největších problémů v komunikaci. Vzniká díky nedokonalosti jazyka jakožto média pro přenos faktů a myšlenek. Ještě markantnější je tento problém u komunikace na zúženém kanálu - např. přes fórum, mail či Discord kde chybí jak barevná složka hlasu tak neverbální projev.

Dalším velmi negativním faktorem je případná osobnostní nekompatibilita či antipatie mezi komunikujícími. Když se tyto dva negativní faktory skloubí (tj. třeba dva co se nemusí komunikují přes fórum) je vznik problému v komunikaci prakticky jistotou. Navíc se může jednat i o neverbální zprostředkovanou komunikaci - např. hru postavy vs. jednání DM/DS.

A teď jak tento problém vzniká, jak funguje a jak mu zamezit:

Uvažujte dvě osoby - A a B třeba, jenž spolu komunikují. Osoba A vysloví nějaký svůj názor či závěr, nebo provede nějakou akci či činnost. Osoba B není telepat a proto se z oněch projevů musí nějak pokusit dovtípit vlastní sdělení. Na základě onoho vykonstruovaného sdělení si každý (nejen osoba B, děláme to všichni podvědomě) začne odvíjet různé možnosti důvodů chování a příčin postavy A.

A zde přichází důležitý moment - teď vstupují do procesu všechny negativní faktory. Uvažujme, že postavy A a B se moc nemusí a jejich komunikace je po omezených kanálech a zprostředkovaná. Postava B tak velmi snadno může dojít k závěru, že osoba A jedná nebo chce jednat ze zlé vůle.

A teď pozor - ono to tak být může, ale také nemusí. Problém vzniká v okamžiku, kdy si osoba B nepřipustí, že se může ve svých závěrech mýlit, nýbrž je vezme jako fakt. Už jen to samo o sobě posune hodnocení osoby A u osoby B negativním směrem.

Jenže to zdaleka není vše - osoba B se dříve nebo později podělí o svoje závěry s osobou C s níž je spřízněna. Samozřejmě ji vyloží vše tak jak si myslí že to bylo a je - své závěry podá co nejpřesvědčivěji jako nezvratná fakta (tohle jako lidi umíme opravdu dobře). A osoba C dosti často vzhledem k pozitivnímu vztahu to vše osobě A odsouhlasí, či případně ještě rozvine úvahy dále. nějaké případné pochybnosti o tom jak to vlastně je "doopravdy" si tak osoby B a C navzájem velmi efektivně potlačí.


Jednání osob B a C vůči osobě A se tímto náležitě upraví v negativním směru. Osoba A sice nechápe proč (pokud skutečně neměla ony negativní motivace - tento případ nyní neuvažujeme), ale vydedukuje si nějaké důvody proč to tak je o kterých si myslí že jsou správné. A probíhá totéž jenže na druhé straně. Osoba A se svěří osobě D jenž je jejím přítelem a probíhá obměna situace na "druhé straně". Jednání osob A a D vůči B (a případně C) se změní do negativna a nastartuje se tak další kolo. Spirála se roztočila.

Výsledkem je vznik dvou skupin, jenž se navzájem nenávidí a ani vlastně netuší proč.

Spirálu nepochopení přecházející do spirály nenávisti nelze zastavit zvenčí (od jisté meze ani separací obou skupin) ale jen a pouze zevnitř. Ne u toho druhého na druhém konci komunikačního kanálu, ale u vás. Protože jen vy samotní se můžete hlídat, hlídat svoje závěry, hlídat zda něco co může jevit pravděpodobné se najednou ve vaší hlavě nestalo jistotou.

Tatáž situace jako výše, ale trochu jinak - postava B si je vědomá že takovýhle problém existuje:

Uvažujte dvě osoby - A a B třeba, jenž spolu komunikují. Osoba A vysloví nějaký svůj názor či závěr, nebo provede nějakou akci či činnost. Osoba B není telepat a proto se z oněch projevů musí nějak pokusit dovtípit vlastní sdělení. Na základě onoho vykonstruovaného sdělení si každý (nejen osoba B, děláme to všichni podvědomě) začne odvíjet různé možnosti důvodů chování a příčin postavy A.

A zde přichází důležitý moment - teď vstupují do procesu všechny negativní faktory. Uvažujme, že postavy A a B se moc nemusí a jejich komunikace je po omezených kanálech a zprostředkovaná. Postava B tak velmi snadno může dojít k závěru, že osoba A jedná nebo chce jednat ze zlé vůle.

Osoba B ví, že je zde možnost sklouznutí do spirály nepochopení a situace je tím nestabilnější čím větší antipatie panuje mezi komunikujícími, čím užší je komunikační kanál a čím víc je zprostředkovanější. Proto to k čemu došla - ony negativní důvody chování osoby A - nepovažuje za fakt, ale za možnost. A proto se hned, nebo při nejbližší možné příležitosti osoby A optá na upřesnění.

Ovšem pozor - neutrální formou! Ne negativistickou, ne takovou aby osoba A nabyla dojmu, že se musí ospravedlňovat za něco co ani neudělala nebo to vyvracet. Prostě čité věcné a emočně nepodbarvené dotazy. A právě upřesňující odpovědi osoby A dosti často (někdy ne no) vyvrátí závěry osoby B. Výsledkem je malé posunutí vztahů mezi osobou A a B do kladu (alespoň jednostranné).


Vidíte ten rozdíl? Většinou k takovému markantnímu projevu spirály neporozumění nedochází, většinou jsou negativní faktory nízké či jsou potlačovány faktory pozitivními (např. kladný vztah či dobrá znalost protistrany pramenící z dlouhodobé koexistence), ale i tak k tomuto problému dochází - jen je skrytější a méně viditelný, negativní dopady se pomalu kumulují v jednotlivých účastnících až posléze ventilují najednou.