1
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 06. 06. 1219 19.50

grafika
grafika
grafika
grafika
Členové týmu Equilibrie
grafika
Jak kontaktovat DM ve hře
grafika
Sál slávy

IC kontakt

D
M (PJ) kontaktujte v případě IC žádostí v zásadě vždy nejprve IC jako postava ve hře. Správný postup na upozornění DM, že máte zájem o kontakt je IC větou přes kanál Družina. Pokud ze hry vyplyne, že je pak nutno se nějak domluvit mimo hru, DM vám toto jistě sám navrhne a další kontakt může pokračovat přes soukromé zprávy (PM) na fóru, skrz Discord či mailem.

Například:
Na fóru jsem se dočetl, že je možné hrát astrologa. Založím si postavu, která se dle mého uvážení již v astrologii vyzná. Abych mohl své povolání vykonávat, musí mít ovšem patřičné vybavení. Najdu tedy ve městě obchod, kde by se vybavení mohlo dát sehnat a pronesu větu přes kanál Družina: "Dobrý den obchodníku! Jsem astrolog Vševědikus a chci si u tebe nakoupit vybavení." Stačí jediná věta, dále již použiji běžný kanál Mluva. Během jednoduchého rozhovoru s obchodníkem si vlastně s DM vytvořím spolupráci, takže v budoucnu budu moci jako postava číst budoucnost z hvězd a informace přitom získávat od DM.


Nezoufejte, pokud DM na váš podnět nereaguje a vždy se snažte situaci zahrát. DM nemůžou být ve hře pořád a musí se věnovat i jiným hráčům. Buďtě trpěliví, vyplatí se to.

Příklad:
Nedostanu na svou větu od obchodníka žádnou odezvu, tak prohlásím: "Nemáš-li co potřebuji, půjdu klidně jinam! *pohrdavě*" A s postavou odejdu. Sice se pravděpodobně budu muset do obchodu znovu vrátit, protože lepší třeba ve městě není, ale to mi jen otvírá prostor pro sehraní barvitějšího dialogu při dalším pokusu.


Objednávání předmětů

P
akliže vaše postava potřebuje nějaký nestandardní předmět a přeje si jej objednat u řemeslníka hraného DM postupujte prosím následovně:
 1. Ověřte si zda to co chcete je možné splnit - viz níže.

 2. Popřemýšlejte zda je tento chtěný předmět pro vaši postavu skutečně potřebný. Opakované a časté žádosti o různé předměty nebudou vyřizovány. Má se jednat o nadstandardní službu jenž nemá v žádném případě nahrazovat nabídku běžných IC obchodů. Optimální je např. 1-2 předměty na hráče za čtvrt reálného roku. Je přihlíženo ke hře hráče a k jeho významu pro svět, tj. jakási pozitivní diskriminace - když hrajete pěkně a vaše postava je přínosem pro svět můžete dostat výhody.

 3. IC kontaktujte zvoleného obchodníka. Návod naleznete výše. Ne všichni obchodníci mohou být schopni dodat vámi požadované zboží. Pokud IC obchodník řekne že to neumí sehnat/vytvořit zkuste to u jiného a lepšího. Pokud se DM rozhodne vaší žádosti nevyhovět tak to oznámí OOC cestou abyste věděli na čem jste.

 4. U řemeslníka buďte trpěliví, chvíli může trvat než na vás dojde řada. Pokud to lze pošle vám DM OOC hlášku že je přítomen ať čekáte (případně i pořadové číslo), ale někdy to nelze (rozhovor, vypjatá situace apod..). Zkuste čekat alespoň 5 min.

 5. Jednodušší úpravy změní DM na počkání přímo ve hře pokud to lze (vzhled šatů a zbraní). Složitější buď na počkání nebo do několikaa dní.

Co lze objednat u DM a co ne

N
a Equilibrii je možnost nechat si u příslušeného řemeslníka vyhotovit či upravit některé věci jako zbroje, šaty či zbraně. Něco ovšem možné není.

Nejprve je nutné pěkně IC kontaktovat vybraného řemeslníka či obchodníka. Pak je také třeba mít trpělivost - nevynucujte si pozornost DM, buďte trpěliví. I když víte, že je ve hře DM tak nemusí mít zrovna čas se věnovat právě vám. Může dělat quest, sledovat některé postavy, provádět testy systémů atd...

A co lze objednat za úpravy či nové věci? Obecně platí, že lze takovouto DM objednávkou objednat pouze variantu věci, která se běžně prodává (v dané oblasti). Nelze objednávat věci s bonusy, které nejsou běžně v prodeji.

Jedná se tak zejména o osobní úpravy vzhledů zbraní a zbrojí - kdo by nechtěl se vytasit s unikátním mečem nebo na míru šitými šaty které nikdo jiný nemá. Úpravy závisí i na lokalitě - u trpaslíků v Hag Hargol asi nikdo neupraví luk, ačkoliv v elfím městě Amfiberai to umí. Jinými slovy ačkoliv úprava možná je nemusí ji umět oslovený řemeslník.

U vyhotovení nové věci je možné požadovat vyšší či nižší kvalitu věci což se samozřejmě promítne do ceny. Nižší kvalita znamená, že se věc bude rychleji opotřebovávat a tak majitel vynaloží častěji prostředky na její opravu. U některých věcí nelze příliš měnit kvalitu (např. šlechtické šaty z pytloviny ušít nepůjdou).

Cena takovéto úpravy nebo nového vyhotovení věci je DM počítána vždy shodně pomocí speciálního DM nástoje. Výsledně se ale může lišit - např. trpaslík provede úpravu zbroje elfovi dráž než jinému trpaslíkovi. Dobrý RP hráč může získat slevu atd..

Co zejména nelze objednávat:
 • Bonusy +2 a více u zbraní a zbrojí.
 • Bonusy +4 a více ke zranění (sekání, tupé, bodání podle typu zbraně)
 • Ostrost (keen)
 • Spěch (haste)
 • Imunity
 • Snížení zranění
 • Odolnosti
 • Vyhotovení z jiných než běžně dostupných materiálů (ne mithril, ne adamantium atd...)
 • Různě funkční věci (např. meč se schopností stahování zvěře)
 • Atd...
Lepší věci jsou pouze za DM questy a mají proto velmi velkou cenu z hlediska postav.

Kontakt DM kvůli chybám nebo nestandardní situaci

V
  případě technických potíží nebo dotazu se neváhejte obrátit na DM prosbou do DM kanálu. Přepnutí na DM kanál (PJ kanál v češtině) provedete kliknutím na políčko "Mluva" vlevo před polem kam obvykle píšete zprávy. Jakmile dotaz odešlete nezobrazí se vám, ale každé DM pokud je ve hře jej vidí a pokud může odpoví.

Komunikace s DM během questu

N
ejprve činnosti interagující s okolím jenž vyžaduje DM přítomnost zašlete do normálního kanálu Mluva (Talk). DM při questech je většinou poblíž a reaguje. Teprve pokud se reakce nedostaví zašlete znovu popis činnosti do kanálu Družina.

Kanál Družina neslouží v žádném případě pro OOC komunikaci mezi hráči! Je dosti zmatečné když dva nebo více DM komunikují mezi sebou a zároveň s hráči při nějakém dobrodružství a najednou jim začne prostor zaplňovat komunikace hráčů z druhého konce světa jak si co dnes užili.

Vyvarujte se též mimo DM questy psaní činností do kanálu Družina pokud to není absolutně nutné. Zprávy typu "Prohlíží si místnost", "Ošetuje zranění" apod.. jen zbytečně zatěžují a ruší DM při jejich činnosti a tyto činnosti z 99% případů nevyžadují přítomnost DM jen hráčský cit pro hru a fantazii.

Hra s DM

D
M (Dungeon Masteři, Páni jeskyně) mají na Equilibrii primárně za úkol oživovat svět pro hráče ať již prostým reagováním NPC či světa nebo pomocí DM questů. Je ovšem zcela nutné si uvědomit jednu věc - toto neznamená, že postava hráče musí vždy a za všech okolností zvítězit či hráč se bavit.

Equilibrie je HC RP svět což mimojiné znamená, že pokud postava provede řadu chyb ve svém úsudku či chování tak poté nese za své jednání zodpovědnost a následky. Při hře s DM je vždy řada možností jak zvítězit byť v některých vyhraněných situacích může být vítězstvím i přežití. Nejedná se o restriktní dopředu připravené scénáře, často pokud postavy přijdou s nápaditým řešením DM upraví celý quest aby jej mohly použít. A tato řešení mohou být i mimo "možnosti" enginu NWN.

Velmi častou chybou se kterou má potíže velká většina hráčů je naprostá absence pudu sebezáchovy jejich postav. Nedívejte se na svět sklem svého monitoru, ale očima své postavy. Pokud se postava rozhodne čelit na první pohled beznadějné či velmi riskantní situaci, tak s největší pravděpodobností na to doplatí. A v tu chvíli je zcela irelevantní, že se jedná o hráčskou postavu.

A proto smyslem tohoto doporučení je - nehrajte Equilibrii jako hru, ale nechejte své postavy žít svůj život se všemi radostmi i starostmi, s jejich silnými stránkami i s těmi slabými.

Pokud očekáváte, že DM mají podřídit běh světa i hru ostatních tak, abyste se jako hráči mohli jen bavit a vyhrávat a to za všech okolností, tak vězte že potom naleznete na Equilibrii jen množství systémů a na pohled "zlá" DM.