6
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 01. 02. 1221 11.51

grafika
grafika
grafika

Jak hrát RP


předchozí další

3. Tvorba postavy


3.1. Pozadí postavy

P
řed vlastní tvorbou postavy je nejlepší vědět co za postavu chcete vytvořit. Úplně nejlepší je připravit si celou historii postavy, takový její životopis. Kde se narodila, jak žila, jakou má povahu, jak se dostala do světa a jak přišla nakonec tam kde bude hrát. Když se jí pak nějaká postava zeptá odkud pochází, můžete na ni bryskně vychrlit svůj životní příběh nebo v narážkách něco tajuplně naznačit…

Vždy si ale nejprve přečtěte pozadí světa ve kterém chcete hrát, aby životní příběh vaší postavy nebyl v rozporu s tímto pozadím - pokud se vám to totiž povede, tak vaše postava může očekávat nejrůznější komplikace a zkomplikujete hru i ostatním hráčům.

Pokud něco z toho předpřipraveného životopisu nepoužijete, tak samo sebou je možné to během hraní vhodně pozměnit podle okolností. Ovšem když už jednou někomu budete tvrdit, že pocházíte z toho a toho kraje, tak pakliže svou minulost změníte a začnete tvrdit něco jiného tak bude vaše postava ve hře za lháře.

Pro tvorbu postavy a zejména jejího charakteru je rozhodující aby se vám za postavu dobře hrálo. Například někomu se špatně hraje za zlé postavy - jednu si zkusí hrát a nebaví jej to, tak ji po čase smaže. Jde především o zábavu - když se dobře baví hráč, tak i lépe hraje RP a tím se i baví lépe ostatní.

Pro začínající hráče je nejlepší hrát postavu která bude mít stejné povahové rysy jako hráč sám. Pak není třeba si zvykat na hraní jiné povahy a o to víc se je možné soustředit na zvyknutí si na RP hraní. I tak je ale nutné mít na paměti, že postava není hráč.

3.2. Statistiky

P
ři tvorbě postavy se pokuste odrazit charakter postavy v jejích statistikách (tj. číselných hodnotách vlastností). Například pokud chcete hrát za mladého noblesního šlechtice, kterému neodolá žádná dívka, tak asi bude mít velmi vysokou vlastnost charisma - pokud si charisma navolíte nízké a budete jej stejně hrát, tak vlastně nehrajete RP - postava nemá takové schopnosti aby takto mohla vystupovat, ale stejně tak vystupuje.

Nejmarkantnější vlastnosti u kterých k tomuto jevu dochází jsou právě charisma, inteligence a moudrost. Půl-ork s inteligencí 8, moudrostí 6 a charismatem 7 (průměr je cca 12, začíná se na hodnotě 10), který bravurně řeší hádanky, uděluje moudré rady na všechny strany a mluví a chová se jako šlechtic není RP postava a pokud vás tak hrát uvidí DM tak riskujete i nejrůznější postihy. Naopak pokud DM uvidí, že pěkně hrajete v souladu se svou postavou, tak se může stát, že vám z ničeho nic přibudou nějaké ty zkušenosti...

Takový půl-ork jako v příkladu výše je podle svých statistik rád, když dokáže sestavit kostrbatou holou větu, pochopí že nemá strkat ruku nad oheň aby se nespálil a jeho vybrané chování končí u toho, že si neulevuje do kalhot. Naproti tomu asi bude strašlivě silný a odolný…

Následující část kapitoly není žádným striktním pravidlem, jen nástinem, který má nováčka uvést do problematiky. Ovšem pokud DM ve hře zpozorují tvora s inteligencí 6 jak řeší briskně hádanky, nebo s moudrostí 8 sofistikovaně vysvětluje podstatu bytí, tak to brzy onen dotyčný pocítí na svých zkušenostech.

Předně se snažíme chápat stupnici vlastností jako logaritmickou, tj. je značný rozdíl u nízkých hodnot, ale u vyšších již takový ne. Např. inteligence 6 nebo 8 je velmi velký rozdíl, kdežto 20 a 22 už jen minimální. Lepší nastínění naleznete zde na stránkách v sekci Statistiky postavy.

3.3. Přesvědčení

S
tejně tak je důležité přesvědčení postavy. Pokud chcete hrát dobráka, který vždy nezištně pomůže a zákony jsou pro něho svatým písmem, tak si zvolte přesvědčení "zákonně dobrý". Naopak pakliže chcete rozsévat zlo a zkázu kam vkročí vaše postava bez ohledu na následky pro sebe a okolí, tak je pro vás ideální přesvědčení "chaoticky zlý".

U výběru přesvědčení jsou jednotlivé možnosti pěkně popsány i s příklady, proto tomuto kroku věnujte pozornost. Pakliže totiž budete hrát v rozporu se svým přesvědčením (např. ten dobrák odmítne pomoc dítěti a třeba později okrade mrtvého) a uvidí vás při tom DM tak vám o trochu změní přesvědčení podle vašeho činu. Tj. ten dobrák už potom nebude tolik dobrý.

3.4. Jméno postavy

J
méno postavy musí být unikátní (v rámci jednoho accountu), jak z technických tak z praktických důvodů. Proto je doporučeno používat kromě jména i příjmení. Příjmením se pak vaše postava nemusí nikde chlubit a může se představovat pouze svým jménem, viz. kapitola 5.4. Představování.

Jméno postavy musí zapadat do zvoleného světa, pakliže hrajete v magickém světě, kde nejlepší technologií je katapult a kuše, tak nejsou přijímána technologická jména typu "CPU Core Linux". Postavy s takovýmito jmény jsou většinou ostatními hráči ignorovány a DM takovéto postavy co nejrychleji ze serveru odstraňují. Už jen svým jménem totiž narušují atmosféru hry.

Jméno může být odrazem charakteru nebo povolání postavy, například hobit zloděj se jménem Venca Votočto, nebo trpaslík kovář se jménem Dhorag Kovadlina, nebo se může jednat o čistě klasické jméno jako například Archibald Knůpek. Postava by se neměla jmenovat obecným pojmem jako například Pocestný, nebo Žebrák. Nic vám nebrání si dát klasické jméno a pak se představovat jako Žebrák. Opět viz. kapitola 5.4. Představování.

Není doporučeno nazývat své postavy jmény použitými v literatuře nebo filmech a to i tehdy pokud by se dané jméno k postavě hodilo. Jména jako Mrakoplaš, Skywallker, Kohan, Conan, Anakin a podobně nejsou dobře přijímána.