5
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 07. 01. 1220 22.22

grafika
grafika
grafika

Jak hrát RP


předchozí

8. Ovládání


8.1. Pohyb

V
Pohybovat svou postavou umí v NWN snad každý, ale jsou některé techniky pohybu, které nejsou všeobecně známé, ale přitom jsou nesmírně efektní.

Při základním nastavení se běh postavy provádí šesticí kláves:
  • W - dopředu
  • S - dozadu
  • A - otočení doleva
  • D - otočení doprava
  • Q - úkrok doleva
  • E - úkrok doprava
Tyto klávesy lze i kombinovat, takže například W+Q je běh šikmo dobředu doleva. V nastavení hry lze zvolit, zdali bude postava standardně běhat nebo chodit, ale to není praktické. Chůzi lze docílit podržením klávesy SHIFT a kliknutím myší na místo kam má postava jít. Bez podržení klávesy SHIFT, jen s kliknutím na místo se tam postava rozběhne.

Pak je ještě poslední možnost ovládání postavy a tou je dynamická chůze. Během ní lze plynule měnit rychlost postavy od pomalého šourání až do běhu. Provádí se pomocí myši - podržte myš se zmáčknutým tlačítkem ve směru, ve kterém chcete jít a tlačítko myši mějte stále stisknuté. Kurzor myši se změní na šipku a postava se vydá jejím směrem. Vzdáleností kurzoru od postavy určujete rychlost pohybu - dejte myš postavě skoro pod nohy a půjde pomaličku, dejte ho dál a vyrazí tryskem.

Pomocí dynamické chůze a trochy cviku lze postavu i rychle otočit na místě, stačí kurzor myši rychle otočit těsně okolo postavy dozadu.

Speciálními pohyby jsou animace postav dostupné přes menu "Emoce". Je pěkné a efektní, když je hráč použije ve vhodnou chvíli. Tyto emoce lze i přiřadit do quick slotů F1-F12. Navíc existuje trik, jak i bez speciálních ovládacích itemů (jako žezlo emocí) učinit např. standardní sednutí trvalým. Jakmile totiž použijete emoci "Sednout si", tak postava za asi 20 sec opět vstane. Tomu lze zabránit tak, že během provádění animace pohnete libovolným předmětem ve svém inventáři - tím se přeruší časovač postavy a postava zůstane sedět na zemi.

Tento trik lze s úspěchem aplikovat i na další emoce jako je padání dopředu a dozadu (tady to chce cvik a rychlou ruku), hledění do dálky apod...

8.2. Ovládání komunikace

Text připrauvujeme.

8.2.1. Mluva a přepínání kanálů

Text připrauvujeme.