2
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 06. 06. 1219 12.18

grafika
grafika
grafika

Jak hrát RP


předchozí další

6. Hra s DM


6.1. Vztahy s DM

Z
ákladní na vztazích s DM je uvědomnění si, že DM jsou zde proto, aby dávali hře nový rozměr a tím i zvyšovali zábavu pro hráče. DM jsou speciálně vybíráni z řad nejlepších a dostatečně "vyzrálých" hráčů u kterých se jsou splněny všechny nezbytné předpoklady. DM nejsou ve hře proto, aby hráčům hru znepříjemňovali, ale naopak aby se hráči a i DM lépe bavili.

Pokud máte pocit, že si na vás DM zasedl, zkuste se nejprve trochu uklidnit a pak zpytovat svoje svědomí. Netrestá vás DM za něco? Pokud si nejste jistí, klidně se DM optejte co děláte špatně, dusit to v sobě není nejlepší řešení. Pokud stále máte pocit, že vám bylo ukřivděno, obraťte se na hlavního DM nebo na hlavního WB a celou věc prořešte s ním.

Nejlepší vztah mezi DM a hráčem je ten, kdy hráč respektuje rozhodnutí DM a naopak DM pomáhá svou vlastní kreativitou. Pak mohou vznikat DM qusty nebo dokonce série DM questů z popudu jednotlivých postav. Příklad:

Po několika skřetích přepadech napadne jednoho čaroděje, že za tím musí být někdo další, protože samotní skřeti by takové koordinované akce nezvládli. Tu hypotetickou postavu nazve Učitel a započne po ni pátrat, přičemž do svého pátrání vtáhne i další postavy. DM si všimne této aktivity a připraví sérii questů s tímto Učitelem.


Pakliže potřebujete nějaký předmět, který se ve hře nevyskytuje a není silnější než předměty, které lze běžně zakoupit, tak se můžete pokusit kontaktovat ve hře DM přes odpovídajícího řemeslníka. Například:

Trpaslík najde zbroj určenou pro lidi a jemu je příliš velká. Zajde tedy do města za kovářem a toho osloví v řežimu Družina, že by pro něho měl zakázku. Pakliže je ve hře DM a má čas, tak se za chvilku kovář otáže cože by tedy chtěl. Trpaslík vysloví své přání a ještě ho napadne, že kromě změny velikosti by třeba chtěl na štít vymalovat korbel. Kovář souhlasí vezme si od trpaslíka zbroj i štít a řekne mu ať se zastaví za pár dní, a přinese i dost zlata. Za pár dní se trpaslík skutečně ukáže a po zaplacení dostane od kováře ovládaného DM upravenou zbroj a štít.


Tímto způsobem lze do hry dostat i originální předměty, které se ve světě nevyskytují. Samozřejmě limitujícím faktorem jsou možnosti enginu NWN a haků hry. Předmět buď upraví či vyrobí sám DM, nebo jej můžete vytvořit i vy sami v Toolsetu v jádru světa. Pak stačí vyexportovaný předmět zaslat DM na schválení.

Při vyřizování zakázek pro postavy hráčů a určování ceny se DM řídí kvalitou RP projevu hráče, vztahem mezi postavou obchodníka a kupce a aktuální náladou a nastavením ceny obchodníka. Ty samé šaty ušité v módním salónu budou asi o dost dražší než ušité u běžného krejčího. Ale budou mít cedulku s názvem salónu, kterou se majitel může pyšnit. Dobří RP hráči navíc mohou získat slevu.

6.2. DM questy

N
ejoblíbenějším DM zásahem do hry jsou tzv. DM questy - dobrodržství připravená DM pro hráče. Může se jednat od malých několikaminutových questíků až po několikatýdenní questy, které zasáhnou celý svět. Odměnou za zúčastnění se questu je nějaká ta várka zkušeností a případně i nějaký poklad. A samozřejmě kopec zábavy pro hráče i DM. Míra zkušeností, které postava obdrží záleží jak na složitosti a obtížnosti questu, tak na výsledku questu, ale tak i na tom jak dobře si postava během questu vedla a jak dobře její hráč hrál RP.

Během DM questů (a nejen jich) je dobré držet se několika doporučení:
  • Při putování neběhejte pokud to není nutné. Jděte ve skupince a na přechodech počkejte na všechny členy družiny.
  • Seskupte všechny členy výpravy do jedné družiny, pokud jsou blízko sebe.
  • Nemluvte do družiny pokud to není absolutně nutné, nebo vás k tomu nevyzve DM. Pro upoutání pozornosti DM jen krátce promluvte do družiny a poté již mluvte normálně.
  • Chovejte se jako by se o DM quest nejednalo. Postava neví, že existují nějací DM a že zrovna teď je pro ni připraven quest. Když se začne chovat jinak než obvykle, tak působí nepřirozeným dojmem. S tím souvisí i další bod:
  • Při kontaktu s NPC ovládanou DM se k ní chovejte jako obvykle. Pakliže tuto NPC vaše postava nikdy nezdravila tak ji asi opět nepozdraví. Celkem trapně vyznívají situace kdy DM vezme obyčejného psa a proběhne se vesnicí a ihned se na něho nalepí skupina dobrodruhů v očekávání DM questu, i když by si nejspíše bežícího psa jen těžko všímali.
DM jsou vděční za zpětnou vazbu od hráčů. Pokud se vám něco nelíbilo nebo naopak líbilo, neváhejte a napište to buď konkrétnímu DM nebo na fórum hry. Vaše reakce umožní DM aby zdokonalil svou hru a přizpůsobil ji tak, aby hráče více bavila. Vždy je ovšem třeba míti na paměti pravidlo, že rozhodnutí DM ve hře je nutné přijmout a respektovat.

6.3. Spolupráce s DM a WB

H
ráč může aktivně spolupracovat s DM i s WB. Vše samozřejmě musí být podloženo IC jednáním a konáním. Hráč tak například s pomocí DM může vyjednat stavbu divadla ve městě a WB jej skutečně postaví. Ovšem asi to nebude jednoduchá a ani levná záležitost.

Hráč také může spolupracovat s DM na vytváření a šíření legend a příběhů tvořících pozadí nějakých DM questů, může sbírat ve hře OOC informace pro DM (například, jak který hráč hraje, která postava má jakou povahu apod..), které DM napomohou např. pro tvorbu questů "šitých na míru".

Možností spolupráce hráče a DM je nekonečně mnoho, dalšími příklady mohou být postavy se speciálním povoláním, které například mají schopnost věštit budoucnost, což může být výhoda při DM qustech a nejen při nich. Tuto schopnost propůjčí pak postavě samo DM.

Při spolupráci s DM ale nečekejte nějaké speciální úlevy či bonusy ve hře. Odměnou vám je lepší zábava ostatních i vás. A o to tu jde - o kvalitní zábavu.

Je zde také možnost, zaslat DM životopis své postavy a to třeba ještě před jejím vstupem do světa. DM posoudí životopis a pokud uzná, že dobře zapadá do světa, tak vaše postava může začínat ve světě i jinak než je obvyklé, nebo může do začátku získat nějaký unikátní předmět typu svatební prsten, zlomený meč pro předcích, rodový náhrdelník, dýmku apod...