5
grafika
server.equilibrie.cz:5121
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
Vylepšení krajiny
grafika
Systémy
grafika
Kouzla, magie a modlitby
grafika
Dovednosti a odbornosti
grafika
Bestie, přítelíčci, summoni a jiná havěť
grafika
Vylepšení AI
grafika
Craft
grafika
Různé drobnosti
grafika
Možnosti pro vyspělé hráče
grafika
Úpravy povolání
grafika
DM nástroje

Equilibrie nabízí


Uzmi předmět


obrázek Kategorie Dovednosti a odbornosti
Zdroj Equilibrie
Stav Aktivní
S
louží pro okrádání jiných osob. Získává každá postava na 2 úrovni. Lze použít jen 1x za 30 sec.

Okrádající si může perzistentně nastavit pomocí Pokročilého ovládání postavy, zdali chce preferovat při krádeži váček se zlatem, nebo lehké, středně těžké nebo těžké předměty. Standardně je nastaveno zaměření na váček se zlaťáky.

Jako hlavní dovednost je bráno Okrádání. Při použití na cíl není prováděna žádná animace a je provedeno několik hodů. Předně náhodný hod na Okrádání s postihem váhy a velikosti předmětu, zdali se podařilo uzmout nějaký předmět. Druhý hod je kdy si okradený si háže na svou Všímavost s bonusem 10 a bonusem velikosti a váhy uzmutého předmětu proti Podvádění okrádajícího. Tuto odpornost nelze použít ze skrytu (technické důvody), zloděj proto musí bluffovat a tvářit se že se jedná jen o náhodné přiblížení.

Při neúspěchu na druhý hod s všímavostí, je vypsána varovná zpráva oběti. Při kritickém neúspěchu zloděje je vypsána hláška viditelná pro všechny okolojsoucí přímo nad zlodějem. Podobný hod na všímavost je proveden i všem ostatním postavám jenž se nalézají dostatečně blízko k oběti, ale s bonusem jen 5. I při situaci kdy si okradený všimne zloděje však zloděj předmět získává a to okamžitě.

Jakmile je předmět úspěšně ukraden, je zloději vypsáno hlášení o úspěšném uzmutí předmětu. Následuje ochranný interval 10-30 sec, až teprve za který je věc přenesena z inventáře oběti do inventáře zloděje. Zloděj má tak čas potichu zmizet - oběti jsou systémové hlášky o ztrátě předmětu vypsány až s tímto zpožděním.

Uzmuté předměty nejsou označeny jako kradené, avšak pakliže majitel předmětu použije svou odbornost "Uzmi předmět" na zloděje jenž mu vzal nějaký předmět, tak po úspěšném hodu Okrádání +30 majitele proti Výcviku zloděje je přednostně a okamžitě vzata zpět ukradená věc. Okradený tak má možnost získat zpět své ukradené věci.

Použití na mrtvého nepřítele je vždy úspěšné. Ovšem nelze vzít vybavené předměty ani předměty s inventářem ačkoliv z nich předměty vzít lze.

Každá postava si může jednou za 2 herní měsíce perzistentně označit pomocí použití této odbornosti na předmět libovolný předmět jako nevzatelný. Cílem je zabránit ukradení předmětů jenž mají pro postavu (a jejího hráče) zvláštní hodnotu. Cena takto označovaného předmětu nesmí být vyšší nežli 20.000 zlatých, jinak jej nelze označit.