1
grafika
server.equilibrie.cz:5121
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
Vylepšení krajiny
grafika
Systémy
grafika
Kouzla, magie a modlitby
grafika
Dovednosti a odbornosti
grafika
Bestie, přítelíčci, summoni a jiná havěť
grafika
Vylepšení AI
grafika
Craft
grafika
Různé drobnosti
grafika
Možnosti pro vyspělé hráče
grafika
Úpravy povolání
grafika
DM nástroje

Equilibrie nabízí


Příkazy vyvolaným bytostem, společníkům, přítelíčkům a zvířecím společníkům


obrázek Kategorie Dovednosti a odbornosti
Zdroj Equilibrie
Stav Aktivní
P
omocí spaciálních příkazů lze rámcově ovládat veškeré dostupné bytosti jenž může tvá postava u sebe mít. Ovládání je je jednoduché, stačí jen napsat jako kdyby postava chtěla mluvit /{kod}-{příkaz} a odentrovat. Postava pak nic neřekne, ale provede se příkaz.

Kód je jednopísmenná zkratka typu tvora pro kterého je příkaz určen. Pro vyvolané bytosti (summony) je to písmeno s. Pro zvířecí společníky (animal companions) a přítelíčky (familiars) je to písměno f. A pro společníky (henchmany) je to písměno h. Takto můžeš do jisté míry ovládat i svou postavu a to pomocí písmena i. V případě že ovládáš svého přítelíčka můžeš kód f použít pro ovládání své postavy.

Jako příkaz je pak možné použít následujících slov vypsaných níže. Součástí každého příkazu je i příkaz stop, tedy přerušení dosavadních činností.

 • follow
  Cílový tvor se zastaví a je mu navrácen původní status jako v okamžiku vyvolání. Začne též následovat svého pána. Nefunguje pro příkaz své postavě (kód i).

 • reset
  Cílový tvor přestane vykonávat svou činnost a animaci, zůstane stát a přepne se do svého původního nastavení. Pokud se tedy původně procházel kolem tak se po chvíli opět začne procházet. Nefunguje pro příkaz své postavě (kód i).

 • game
  Cílový tvor, pokud nemá žádnou důležitější práci, si začne hrát. Pěkné je to zejména tehdy pokud je blíž u sebe více stejných nebo podobných tvorů. Pak se většinou honí a hrají si dohromady. Během hry nemusí být tvor schopen útočit na nepřítele. Nefunguje pro příkaz své postavě (kód i).

 • random
  Cílový tvor se začne náhodně procházet kolem. během toho nemusí být schopen zaútočit na nepřítele. Nefunguje pro příkaz své postavě (kód i).

 • sleep
  Cílový tvor si lehne a začne spát. U některých tvorů tato animace nemusí být k dispozici. Pak neudělá tvor nic.

 • sit
  Cílový tvor si sedne na zadek. U některých tvorů tato animace nemusí být k dispozici. Pak neudělá tvor nic.

 • fall
  Cílový tvor spadne dopředu a zůstane ležet na břiše. U některých tvorů tato animace nemusí být k dispozici. Pak neudělá tvor nic.

 • fallback
  Cílový tvor spadne dozadu a zůstane ležet na zádech. U některých tvorů tato animace nemusí být k dispozici. Pak neudělá tvor nic.

 • down
  Cílový tvor si čapne do dřepu a začne něco dělat na zemi. U některých tvorů tato animace nemusí být k dispozici. Pak neudělá tvor nic.

 • stop
  Cílový tvor se zastaví a přestane se procházet. Také přeruší prováděnou animaci.

 • goaway
  Cílový tvor se sebere a jde od zadavatele příkazu. Pokud má zadáno aby se náhodně procházel nebo si hrál, tak může tento příkaz přerušit touto činností. Nefunguje pro příkaz své postavě (kód i).

 • upset
  Cílový tvor začne zuřivě a hádavě gestikulovat.

 • pray
  Cílový tvor se začne modlit. U některých tvorů tato animace nemusí být k dispozici. Pak neudělá tvor nic.

 • face
  Cílový tvor se otočí k nejbližší hráčské postavě.

 • faceme
  Cílový tvor se otočí k zadavateli příkazu.

 • fly
  Cílový tvor sa začne chovat jako netopýři a ptáci - začne pobíhat či poletovat po celé lokaci. Nefunguje pro příkaz své postavě (kód i).

 • drunk
  Cílový tvor se začne chovat opile. Nefunguje pro příkaz své postavě (kód i).

 • take
  Cílový tvor sebere nejbližší předmět položený u něho na zemi až do vzdálenosti 4.0 sáhů. Pozor! Takto ztracený předmět již nelze získat zpět!

 • takeall
  Cílový tvor sebere všechny předměty položené kolem něj na zemi až do vzdálenosti 4.0 sáhů. Pozor! Takto ztracené předměty již nelze získat zpět!

 • ?
  Cílový tvor je popsán hráči jménem, vzdáleností a směrem k němu. Slouží pro lepší orientaci v ovládaných tvorech.

 • worship
  Cílový tvor padne na kolena a začne uctívat. Někteří tvorové tuto animaci nemusí umět, pak neudělají nic.

 • bow
  Cílový tvor se ukloní. Někteří tvorové tuto animaci nemusí umět, pak neudělají nic.

 • drink
  Cílový tvor se napije z lahve. Někteří tvorové tuto animaci nemusí umět, pak neudělají nic.

 • victory1
  Cílový tvor provede vítěznou poźu 1. Kromě této jsou k dizpociti i pózy 2 a 3 (victory2, victory3). Někteří tvorové tuto animaci nemusí umět, pak neudělají nic.

 • read
  Cílový tvor přečte něco rychle z papíru. Někteří tvorové tuto animaci nemusí umět, pak neudělají nic.

Například pokud chci aby můj kůň si lehl a šel spát, tak napíši /h-sleep a dám enter.