4
grafika
server.equilibrie.cz:5121
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
Vylepšení krajiny
grafika
Systémy
grafika
Kouzla, magie a modlitby
grafika
Dovednosti a odbornosti
grafika
Bestie, přítelíčci, summoni a jiná havěť
grafika
Vylepšení AI
grafika
Craft
grafika
Různé drobnosti
grafika
Možnosti pro vyspělé hráče
grafika
Úpravy povolání
grafika
DM nástroje

Equilibrie nabízí


Interference kouzel


obrázek Kategorie Kouzla a modlitby
Zdroj Equilibrie
Stav Aktivní
K
ouzla jako taková jsou nesmírně složitou záležitostí a jejich hromadná aplikace na jedno místo v prostoru či na jeden objekt nebo osobu sebou nese několikero svízelí o kterých se mágové raději moc nezmiňují.

Jednou z těchto nepříjemností je i možnost interference dvou kouzel aplikovaných v témže prostorovém výseku. V takovém případě je jedno z kouzel anulováno a jeho nespotřebovaná magie se neškodně rozptýlí do okolí.

K interferenci nemusí ale může dojít. Kouzla jenž upravují prostor, hmotu či pole na témže místě prostoru či na témže objektu se mohou dostat do interference podle složitých prostoročasových závislostí, kde velkou roli hraje vzájemná poloha sfér, místo výskytu objektu, čas, provedení kouzel i v nemalé míře náhoda.

Samozřejmě že spolu s vzrůstajícím počtem kouzel v daném prostoru či na daném objektu aktivních roste i pravděpodobnost interference dvou z nich. Zároveň bylo také pozorováno, že pakliže je působení kouzla pozorovatelné i nějakým vedlejším efektem, je pravděpodobnost interference takového kouzla vyšší.

Tento systém efektivně ošetřuje permanentní naboostěné postavy - kleriky, mágy a zaklínače. Pakliže postava má na sobě jen několik málo kouzel navíc s neviditelnými projevy, tak je pravděpodobnost, že se nějaké kouzlo zinterferuje s jiným a tak se zruší, velmi malá. Ovšem v případě postavy obalené desítkami kouzel s mnoha zářícími efekty je pravděpodobnost interference již nezanedbatelná. A známe náhodu - k interferenci dojde zrovna v tu nejnevhodnější dobu a zrovna u toho nejnevhodnějšího kouzla...

Něco z technikyAktivní kouzla jsou detekována podle efektů (jinak nejde). Každé aktivní kouzlo zvyšuje pravděpodobnost interference. A to podle modelu, že při přidání N+1-ního kouzla k N existujícím je Nx kumulativně vypočten součet pravděpodobnosti interference N kouzel se základní pravděpodobností. Vzhledem k tomu, že se jedná o náročný výpočet součtu polynomiální dvojité řady je provedena aproximace jednoduchou mocninnou řadou (na dolní části křivky přesnost do -15%).

Z funkčních efektů kouzla se bere pouze první. Tj. například Ochrana před elementy má 6 funkčních efektů, ale vezme se pouze jeden.

Z vizuálních efektů se bere každý efekt s pevnou pravděpodobností jenž je 2-násobkem základní pravděpodobnosti. Tj. např. Ochrana před elementy tak dodá do celkové pravděpodobnosti interference 1x pravděpodobnost za všechny funkční efekty + 1x 2-násobek základní pravděpodobnosti za vizuální efekt "sněžení".

První vizuální efekt kouzla se nepočítá. To je z důvodu, že většina kouzel aplikuje i neviditelný vizuální efekt DUR_CESSANE_POSITIVE, který zajišťuje po vyprchání kouzla ono grafické Pššš nad hlavou postavy. Index vizuálního efektu na postavě bohužel zjistit nelze. Některá kouzla ovšem aplikují víc neviditelných vizuálních efektů, pak jsou ty po prvním započítávány jako viditelné jelikož nelze detekovat že jsou neviditelní. Jiná zase aplikují jen jeden efekt bez zmíněného neviditelného, tak jsou detekována zase naopak jako bezefektová.

Do interference se nezapočívávají kouzla na předmětech (např. plaměnný meč), bonusy získané modlením či obětováním, bonusy subras, iounských kamenů atd... Započítávají se pouze bonusy získané kouzlem/modlitbou ať již z seslaného z hlavy, předmětu, nebo svitku.

Pravděpodobnost že zinterferuje kouzlo s vizuálním efektem je 10x vyšší nežli že zinterferuje kouzlo bez vizuálního efektu.

Něco z číselJelikož matemagici nemůžou spát a jsou nešťastní z nedostatku čísel je tu několik málo čísel z posledního upravení systému:
  • Tři aktivní kouzla bez efektů na postavě generují pravděpodobnost interference 0.15% za minutu, což činí 1.5% za 10 min.
  • Tři aktivní kouzla každé se dvěma vizuálními efekty (první z nich je ignorován) generují pravděpodobnost 0.75% za minutu, což činí 7.25% za 10 min.
  • Deset aktivních kouzel bez viditelných efektů generuje pravděpodobnost interference 1.55% za minutu, což činí 14.46% za 10 min.
  • Deset aktivních kouzel s 4 viditelnými efekty (ty započítávané) generuje pravděpodobnost 2.35% za minutu, což činí 22.37% za 10 min.


Několik radNěkolik málo rad jak se vyvarovat interferencí a jak s nimi žít:
  • Nespoléhejte se zcela na svoje kouzla. Vždy mějte alternativu, nejlépe ve formě další postavy.
  • Nepoužívejte zbytečná kouzla. S rostoucím počtem aktivních kouzel roste přírůstek pravděpodobnosti. Závislost tedy není lineární. Jedno zbytečné kouzlo "co kdyby" vám tak nezanedbatelně zvýší pravděpodobnost pokud máte kouzel na sobě více.
  • Zejména se snažte snížit počet kouzel s grafickými efekty - ta zvyšují pravděpodobnost interference 2x víc a 10x pravděpodobněji interferují pokud k interferenci dojde.
  • Pokud se nutně potřebujete spolehnout na určité kouzlo, použijte ho samotné - pak nebude mít s čím zinterferovat.
  • Pamatujte že pravděpodobnost interference roste z časem, nakouzlete se proto až předtím co budete tato kouzla potřebovat.
  • Až kouzla nepotřebujete zbavte se těch s viditelnými efekty pomocí "Zruš nakouzlení" - snížíte pravděpodobnost interference.


Kouzla a modlitby, které mohou zinterferovatAura proti přesvědčení (Aura Versus Alignment)
Aura slávy (Aura of Glory)
Aura vitality (Aura of Vitality)

Bitevní vřava (Battletide)
Božská přízeň (Divine Favor)
Božská síla (Divine Power)
Býčí síla (Bull's Strength)

Elementální štít (Elemental Shield)

Hromadné maskování (Mass Camouflage)
Hromadný spěch (Mass Haste)

Jasnozřivost/Jasné slyšení (Clairaudience/Clairvoyance)
Jednota s přírodou (One with the Land)

Kamenná kůže (Stoneskin)
Kočičí obratnost (Cat's Grace)
Koule neviditelnosti (Invisibility Sphere)
Koule nezranitelnosti (Globe of Invulnerability)
Kouzelné brnění (Mage Armor)
Kouzelné roucho (Magic Vestment)
Kruh proti přesvědčení (Magic Circle Against Alignments)
Krvavá zuřivost (Blood Frenzy)
Kůra (Barkskin)

Lepší útočiště (Etherealness)
Liščí mazanost (Fox's Cunning)

Magická odolnost (Spell Resistance)
Maskování (Camouflage)
Menší koule nezranitelnosti (Minor Globe of Invulnerability)
Mestilův kyselinový štít (Mestil's Acid Sheath)
Modlitba (Prayer)

Nadpozemská záře (Equilibrie)
Nadpozemský vzhled (Ethereal Visage)
Nestvůrná regenerace (Monstrous Regeneration)
Neurčitý štít (Entropic Shield)
Neviditelnost (Invisibility)

Obraz (Displacement)
Odolej elementům (Resist Elements)
Odolnost (Resistance)
Odraz smrt (Death Ward)
Ochrana před elementy (Protection From Elements)
Ochrana před kouzly (Protection From Spells)
Ochrana před negativní energií (Negative Energy Protection)
Ochrana před nemocemi (Equilibrie)
Ochrana před přesvědčením (Protection From Alignment)
Orlí nádhera (Eagle's Splendor)
Osobní elementární štít (Equilibrie)

Plášť proti kouzlům (Spell Mantle)
Požehnání (Bless)
Pravdivé vidění (True Seeing)
Předtucha (Premonition)
Prohlédni neviditelnost (See Invisibility)
Proměň sebe (Polymorph Self)
Proměna (Shapechange)

Regenerace (Regenerate)
Rozjasnění (Clarity)

Silnější kamenná kůže (Greater Stoneskin)
Silnější ochranný plášť (Greater Spell Mantle)
Shelgarnův štít čepelí (Equilibrie)
Skrytá kamenná kůže (Equilibrie)
Slabší ochranný plášť (Lesser Spell Mantle)
Slabší vyčištění mysli (Lesser Mind Blank)
Soví moudrost (Owl's Wisdom)
Spěšný ústup (Expeditious Retreat)
Stínový štít (Shadow Shield)
Světlo (Light)

Štít (Shield)
Štít elektrické obrany (Equilibrie)
Štít kyselinové obrany (Equilibrie)
Štít ledové obrany (Equilibrie)
Štít ohnivé obrany (Equilibrie)
Štít víry (Shield of Faith)
Štít zvukové obrany (Equilibrie)

Tenserova proměna (Tenser's Transformation)
Tlumič energie (Energy Buffer)

Ultravidění (Ultravision)
Útočiště (Sanctuary)

Volnost pohybu (Freedom of Movement)
Vyčištění mysli (Mind Blank)
Vydrž elementy (Endure Elements)
Vylepšená neviditelnost (Improved Invisibility)
Vytrvalost (Endurance)
Vzhled ducha (Ghostly Visage)

Zbroj smrti (Death Armor)
Znalost legend (Legend Lore)
Zraňující šepot (Wounding Whispers)
Zrychlení (Haste)

Žalozpěv (Dirge)
Železný žaludek (Ironguts)