7
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 07. 01. 1220 21.54

grafika
grafika
grafika
grafika
Vylepšení krajiny
grafika
Systémy
grafika
Kouzla, magie a modlitby
grafika
Dovednosti a odbornosti
grafika
Bestie, přítelíčci, summoni a jiná havěť
grafika
Vylepšení AI
grafika
Craft
grafika
Různé drobnosti
grafika
Možnosti pro vyspělé hráče
grafika
Úpravy povolání
grafika
DM nástroje

Equilibrie nabízí

předchozí další


Systém aury


náhled Kategorie Systémy
Zdroj Equilibrie
Stav Aktivní
O
kolo každé myslící bytosti na Equilibrii je aura. Aura odráží činy postav ve světě Equilibrie. Zabíjení, krádeže v obchodech, lhaní a jiné špatné skutky posouvají auru směrem dolů. Naopak dobré skutky posouvají auru zpět nahoru. Aura má vliv na mnoho věcí ve hře, od ceny služeb až po postih při Znovuzrození. Dostečně silní a disciplinovaní paladiné či kněží mohou auru bytosti zviditelnit či prohlédnout.

Aura není postihem pro záporné postavy. Jejím primárním účelem je odstranit syndrom "dementních zlých postav". I v Equilibrii bez problémů žíjí záporné postavy či dokonce vrazi, kteří spáchali několik vražd. Pakliže se ale o svou auru stará, tak ji může udržet na neutrální či i dobré úrovni. Systém aury tak částečně kompenzuje výhodu zlých postav v nereagujícím světě - např. stráže asi těžko udělají bez zásahu DM náhodnou prohlídku, když kolem projde postava podobná hledanému individuu.

Aura nesupluje přesvědčení postavy. Přesvědčení postavy je chápáno jako názorové zaměření charakteru postavy, které se mění jen pozvolna a v takových situacích které jsou z hlediska života postavy přelomové a zásadní. Aura naproti tomu je jakýsi ukazatel jak moc postava prospívá svému okolí a mění se neustále podle chování postavy ve světě a to buď nahoru nebo dolů. Zároveň slouží pro odčerpávání peněz ze světa i jako možnost odměny pro postavu.

Aura je při zabití v CvC vrahovi stržena podle aury oběti. U obětí s nízkou aurou málo (až skoro nic) u obětí s vysokou aurou hodně (až skoro vše). U obětí s neutrální aurou zůstává doposavadní hodnota. U nahlášených sebeobran DM auru zpětně navyšují - DM je vždy informován na perzistentní tabuli o kolik se dotyčnému aura snížila.