7
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 01. 02. 1221 13.55

grafika
grafika
grafika
grafika
Ajris
grafika
Artea
grafika
Durmin
grafika
Gharma
grafika
Kana
grafika
Hargud
grafika
Hrebog
grafika
Bohyně noci
grafika
Solar

Bhaal

J
eden ze tři bratrů. Bhaal je původně smrtelník, který spolu s Banem a Myrkulem vzal portfolia starověkého božstva Jergal. Bhaal je bůh smrti, libuje si obzvláště v násilných a smrtících rituálech.

Patron úkladných vrahů, Bhaal je obávaným bohem mezi těmi jenž hlásají dobré bohy. Zcela zlý, poničený a sadistický bůh. Jeho božská oblast byla trůn krve.

Bhaal byl padlý bůh, když jej zabil mocný zplozenec jeho bratra. Protože svoji smrt předvídal, zajistil aby jeho kněžky porodily mnoho jeho zplozenců.

Za pomocí těchto zplozenců se měl Bhaal opět vrátit. Všechny jeho zplozence Bhaalovi kněží obětovali a bůh krve se opět navrátil. Nyní se snaží proniknout do nových sfér a získat nové následovníky.

Tohoto boha následují opravdu jen velmi zlé osoby, které nectí zákony společnosti a libují si v úkladném vraždění a mučení. Je nenáviděn ostatními bohy a to včetně Harguda.

Jeho kněží a následovníci jej uctívají velmi krvavými rituály při kterých se často obětují nevinné panny nebo děti. Mezi ty méněcenné oběti patří vše ostatní.

Tento bůh se nesnáší s jakýmkoliv jiným bohem ať už zlým či dobrým. Jeho následovníci nemají respekt k ostatním bohům a zesměšňují následovníky ostatních bohů.

Ti jenž vzdávají velkou poctu tomuto bohu jsou často odměněni nějakým předmětem jenž jim pomáhá šířit zlo. Mezi jeho služebníky patří hlavně různí démoni z pekelných sfér. Ale i nemrtví a jiná různá planární stvoření. Tento bůh se baví hlavně rozpoutáváním válek a různých bitev ve kterých padne mnoho životů.

Zjevuje se pouze mocným následovníkům. To platí i o jeho služebnících. Ti se též nezjevují slabým. Nepomáhá slabým, pokud je jeho následovník v problémech, nepomůže mu, pokud sám nechce. Tento bůh sem nepřišel sám od sebe nýbrž mu byla někým ukázaná cesta.

kniha Bhaala

Úžasná kniha je Librovým dílem.
Boha přivedl na Desku Arto.