1
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 07. 01. 1220 12.34

grafika
grafika
grafika
grafika
Ajris
grafika
Artea
grafika
Durmin
grafika
Gharma
grafika
Kana
grafika
Hargud
grafika
Hrebog
grafika
Bohyně noci
grafika
Solar

Bohyně noci

M
oc se toho o ní neví. Někteří tvrdí, že na Desce dříve nebývala a objevila se až s probuzením draka, jiní tvrdí, že tu bývala vždy a je stará tak, jako se střídá den a noc.

Stejně jako noc sama, je i i ona tajemná a překrásná a ve své temnotě nabízí úkryt všem pronásledovaným, všem skrývajícím se milencům, všem těm, co spřádají plány v plánech jiných plánů …

Její tma nabízí úkryt a útěchu, avšak žádá si od svých uctívačů věrnost, oddanost a lásku. Jen ti, kteří ve svém srdci milují noc a ji, ti se mohou dočkat její přízně.

Každý, kdo v noci cítil lehký vánek ve svých vlasech, ten cítil pohlazení její …
Každý, kdo uzřel v noci na nebi padající hvězdu, toho polibila ona …
Každý, kdo viděl zatmění slunce, ten spatřil pravou moc její …

O Noční bohyni se otevřeně nemluví a většina bytostí ani nezná její pravé jméno. Existuje pouze obecné povědomí o pravděpodobné existenci bohyně noci. Bohyně tak čerpá svou sílu nepřímo od všech těch, kteří využívají a děkují její doméně kterou je Tma.

kniha Bohyně noci