3
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 07. 01. 1220 15.50

grafika
grafika
grafika
grafika
Ajris
grafika
Artea
grafika
Durmin
grafika
Gharma
grafika
Kana
grafika
Hargud
grafika
Hrebog
grafika
Bohyně noci
grafika
Solar

Hargud

H
argud je nejkrutější a nejodpornější ze všech bohů. Je to pán ohně a velmi rád jím terorizuje lidi. Kdo před ním chce být chráněn musí mu přinášet četné obětiny. Nejraděj má, když se mu obětují mladé panny a děti. Oběť musí probíhat tak, že se dotyčný zcela polije rozžhaveným kovem. Čím vzácnější kov tím lepší.

Hargud vypadá jako Velký ďábel s hořícími křídly a beze zbraně. Má velmi rád nemrtvé a často se baví roznášením nemocí mezi lidi a pozorováním jejich utrpení.

V říši Arnudenu byl hlavním a jediným uctívaným bohem. O té době se říká, že je to doba jeho vlády. V Arnudenu vládla skupina nejvyšších kněží, kteří svým terorem ovládali ostatní. Otrokářství bylo na denním pořádku stejně jako oběti lidí. Ale jen málo lidí této říše bylo skutečně špatnými a horlivými vyznavači Harguda. Valná většina věřila v jiné bohy, které vyznávali potají a žili s neustálým strachem z krvelačných sluhů Harguda. Znak Harguda je bílá lidská lebka.

Dnes je již jiná doba. Hargud patří mezi zapadlé bohy, které vyznává jen pár posledních kultů. Dny jeho slávy jsou navždy minulostí a jeho uctívání je dokonce na některých místech Železné říše trestné. Někteří lidé říkají, že nebude dlouho trvat a Hargud zanikne stejně jako mnoho bohů před ním. Jiní říkají, že bude navždy přežívat na okraji dění, protože neustále ho uctívá skupina nemrtvých v troskách Arnudenu. Skupina zatracených, kterým nebyla dána milost Druhé strany.

kniha Hargudova

Úžasná kniha je Librovým dílem.