0
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 01. 02. 1221 16.00

grafika
grafika
grafika
grafika
Sféry, magie a Pravidla
grafika
Vznik světa
grafika
Základy Deskografie
grafika
Srdce života a Srdce země
grafika
Smrt a Znovuzrození
grafika
Mocnosti a bohové
grafika
Pantheon
grafika
Magie a kouzla
grafika
Společnost na Desce
grafika
Města a vesnice
grafika
Rasy a povolání
grafika
Kalendář a svátky

Kalendář a svátky


Kalendář a zvěrokruh

E
quilibrie používá vlastní kalendář a vlastní znamení zvěrokruhu. Equilibrie přísliš nezná vzhledem ke svému tvaru desky silné střídání ročních období. Na některých místech je stále zima, na jiných stále mírné podnebí i když výkyvy existují a tak výjmečně tak může udeřit i krutá zila nebo velká vedra. Klima je tak nadmíru vyrovnané.

kalendář

 1. měsíc - Mrazen
 2. měsíc - Úhory
 3. měsíc - Brzen
 4. měsíc - Obrozen
 5. měsíc - Máj
 6. měsíc - Jarmaren
 7. měsíc - Půleten
 8. měsíc - Otavan
 9. měsíc - Vinobran
 10. měsíc - Brzomraz
 11. měsíc - Vodomrzen
 12. měsíc - Slunovraten

Equilibrijské svátky

 • Slunovrat v Slunovratenu
  V tento den se sklánění slunce k severu zastaví a opět se začne sklánět více k jihu.

 • Půletnice v Půletnu
  V tento den se sklánění slunce k jihu zastaví a opět se začne sklánět k severu.

 • Jarní nadhlavnice v Obrozenu
  V tento den putuje slunce oblohou přesně po podélné ose desky. Věci za poledne nevrhají stíny, respektive vrhají je přesně pod sebe. Od Jarní do Podzimní nadhlavnice vrhají věci stín k severu a slunce putuje oblohou jižně od podélné osy.

 • Podzimní nadhlavnice v Brzomraznu
  V tento den putuje slunce oblohou přesně po podélné ose desky. Věci za poledne nevrhají stíny, respektive vrhají je přesně pod sebe. Od Podzimní do Jarní nadhlavnice vrhají věci stín k jihu a slunce putuje oblohou severně od podélné osy.

 • Den Stvoření v Mraznu
  V tento den je slaveno Stvoření desky všeobecnou lidovou veselicí a hodokvasem.

 • Jarmareční den v Jarmarenu
  Svátek trhu. Slaví se skoro po celé Desce uspořádáváním trhů. Obchodníci většinou v tento svátek trochu sleví ze svých cen.

 • Kláskoslaví ve Vinobranu
  Den díkůvzdání životu. Slaví se když jsou dosbírané poslední klásky a sklizena poslední úroda z polí.