5
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 06. 06. 1219 21.33

grafika
grafika
grafika
grafika
Sféry, magie a Pravidla
grafika
Vznik světa
grafika
Základy Deskografie
grafika
Srdce života a Srdce země
grafika
Smrt a Znovuzrození
grafika
Mocnosti a bohové
grafika
Pantheon
grafika
Magie a kouzla
grafika
Společnost na Desce
grafika
Města a vesnice
grafika
Rasy a povolání
grafika
Kalendář a svátky

Sféry, magie a Pravidla

E
quilibrie je sféra - jedna z mnoha sfér. Mimo sféry je sice prostor, ale ten je vyplněn jen chaosem. Kdokoliv by se dostal mimo sféru, tak okamžitě zaniká roztrhán na základní částečky. Jen Mocnosti dokáží přežít v takovém prostředí, potlačují totiž na svém místě chaos a nahrazují jej svou podstatou.

Tento chaos vyplňující prostor je možné nahradit řádem. Toho může Mocnost docílit vytvořením Pravidel na omezeném kousku prostoru. Pravidla po svém spuštění rychle zaberou jim určený prostor a nastolí v něm řád podle toho jak byla sestavena.

Pravidla může Mocnost kdykoliv změnit, ale pouze pakliže je sama vytvořila a zásah může mít i dalekosáhlé a katastrofické účinky. Pravidla nejsou detailním popisem, ale jen návodem na tvorbu a fungování světa. Pravidla určují to čemu pak moudří tvorové dávají jména jako "přírodní zákony".

V již hotové sféře se většinou vyskytují dvě základní síly, které jsou projevem procesů na podstatě prostoru. Ve sféře Equilibrie se jim říká Síla života a Energie magie, nebo také zkráceně Magie. Tyto síly jsou navzájem nezávislé, ale doplňují se.

Síla života je to, co oživuje semena a mláďata, bez jejího koloběhu by všechen život zanikl. Koloběh Síly života řídí v Equilibrii Srdce života jenž zachytává esenci života i duši zemřelých a znovu jim umožňuje se zapojit do koloběhu života. Často je k Síle života připisováno i několik citů a vlastností - soucit, vcítění se, ochota a láska.

obrázek Magie jakožto druhá síla nemá žádný koloběh. Vyplňuje prostor sféry jednolitě a mnoho tvorů ji dokáže ovládat. Seslání kouzla je ve své podstatě dočasným a lokálním ovlivněním podstaty prostoru. Pro seslání kouzla je nutné, aby sesilatel měl k dispozici dostatek Magie. Toho lze dosáhnout buď vůlí - meditací, nebo pomocí zvláštních předmětů, které magii schromažďují.

obrázek Magie se tak koncentruje buď v osobě meditujícího nebo v předmětu, či místě. Gestikulace a zaklínadla jsou jen pomůckou pro koncentraci vůle a tím i Magie z okolí a pro zformování jasné představy o výsledku. Při seslání kouzla je určitá část shromážděné Magie ihned rozptýlena do širokého okolí. Čím větší, delší a silnější je ovlivnění podstaty prostoru kouzlem, tím i větší množství Magie je zapotřebí.

Koncentrovat a používat Magii lze dvěma způsoby - buď vědomě pomocí znalostí o tom jak vlastně kouzla fungují nebo podvědomně jakožto vrozenou schopnost. K prvnímu způsobu je zapotřebí dosti velká inteligence pro pochopení vlastních mechanismů světa a kouzel. Tento způsob využívají čarodějové a dovoluje jim používat značnou variabilitu kouzel.

Druhý způsob používají zaklínači. Ti často ani netuší proč, nebo jak sesílají kouzla, časem se naučí koncentrovat Magii a přijdou na několik osobních postupů, které jim pomáhají při sesílání. Díky tomu mohou seslat ihned co chtějí, ale o množství kouzel, která je schopen seslat kvalifikovaný čaroděj si mohou nechat jen zdát.

Magii jsou dosti často také připisovány některé vlastnosti a pocity - cílevědomost, píle, tvrdost, sebeovládání a živelnost.

Nejvyšším uměním magie je seslání mithalu - velekouzla, jehož sesílání trvá i roky, ale které je trvalé. Jedná se o přímý zásah do Pravidel, který se ale nemusí podařit a následky jsou nepředvídatelné. Mocnosti přípravy k sesílání mithalu nesou velmi nelibě jakožto zásah do jejich svrchované moci a možnost porušení Rovnováhy.