7
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 07. 01. 1220 12.30

grafika
grafika
grafika
grafika
Sféry, magie a Pravidla
grafika
Vznik světa
grafika
Základy Deskografie
grafika
Srdce života a Srdce země
grafika
Smrt a Znovuzrození
grafika
Mocnosti a bohové
grafika
Pantheon
grafika
Magie a kouzla
grafika
Společnost na Desce
grafika
Města a vesnice
grafika
Rasy a povolání
grafika
Kalendář a svátky

Smrt a Znovuzrození

S
mrt na Equilibrii není tak ultimátní jako v jiných sférách. Mocnosti prostřednictvím Srdce života a Soudu avatarů poskytují milost Znovuzrození a to i prostému lidu.

Jakmile osoba na Equilibrii zemře, je její duch přesunut skrz Srdce života na Druhou stranu Desky, kde se zjeví v novém ozdraveném těle (a to včetně svých věcí). Toto tělo není v tu chvíli "zcela skutečné", ale může se skutečným stát. Na místě smrti zůstává původní skutečné tělo, které je možné oživit. Poté se mysl mrtvého (a věci) vrací zpět a nové "ne zcela skutečné tělo" je použito na regeneraci ran těla původního.

obrázek Na Druhé straně má mrtvý možnost zůstat navěky, nebo předstoupit před Soud avatarů a zaplatit určenou cenu za návrat na povrch Desky. Cena závisí na auře dotyčného. Poté co zaplatí cenu a odevzdá obdrženou minci Vykonavateli je přesunut do chrámu se kterým svázal svou duši. Tím je nové tělo, které získal na Druhé straně převedeno do plnohodnotného stavu. Při znovuzrození je původní tělo mrtvého a všechny jeho části samovolně zpopelněno. Tyto skutečnosti se obecně ví, i když bez detailů.

Jakmile se osoba vrátí zpět na povrch, trpí ztrátou paměti na nějakou dobu před svou smrtí, a to trvale. Taktéž si nepamatuje svůj pobyt na Druhé straně a svou smrt. Také díky poněkud brutálnímu přesunu z Druhé srany na povrch Desky obvykle dotyčná osoba trpí dočasnou dezorientací, depresemi a bolestmi. Znovuzrození bolí a to hodně a navíc není zaručeno všem, proto je smrt na Equilibrii stejně obávaná jako v jiných sférách.

V případě, že se osoba rozhodne skoncovat se svým životem na povrchu, má možnost zůstat na Druhé straně navěky. V takovém případě je zde možnost, že se Znovuzrodí její duše - narodí se jako nové dítě na povrchu Desky. Čím je osoba delší dobu na Druhé straně tím je pravděpodobnější že k tomu dojde.

Pak její minulé já zůstává dole na Druhé straně, jako tělo se všemi vzpomínkami na svůj život, ale prosté jakýchkoliv emocí, přání, tužeb, cílů či vůle. Tělo bez duše, jen se vzpomínkami. Až se budete procházet Druhou stranou, narazíte na množství takovýchto těl.

Dítě, které se narodilo s duší dotyčného si ovšem nepamatuje naprosto nic ze svého minulého života. Ani není možné poznat zda to je dotyčný nebo ne. Dítě se rodí s čistou aurou i kdyby duše patřila v minulém životu tomu nejhoršímu bestiálnímu vrahovi. Podobnost tu ovšem je - to dítě se bude chovat do značné míry jako za minulého života. Bude mít podobnou povahu, i když jeho chování také záleží na výchově a podmínkách ve kterém bude vyrůstat. I o tomto se na Desce v hrubých rysech ví.

Druhá strana

D
ruhá strana je labyrint můstků, plošin a tunelů na spodní straně Desky. Místo pro mrtvé, kteří čekají na Znovuzrození. Sem přijete až zemřete. Pakliže vaše tělo nikdo neoživí a nenechá oživit v chrámech, tak je stále možnost spoléhat na milost Mocností.

Znovuzrodit je se možné po předstoupení před Soud Avatarů, tam vám bude vyměřena cena za Znovuzrození. Na horní stranu desky se lze navrátit i jinak, bez platby ceny, stačí ... *zbytek je nečitelný*