4
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 06. 06. 1219 20.54

grafika
grafika
grafika
grafika
Sféry, magie a Pravidla
grafika
Vznik světa
grafika
Základy Deskografie
grafika
Srdce života a Srdce země
grafika
Smrt a Znovuzrození
grafika
Mocnosti a bohové
grafika
Pantheon
grafika
Magie a kouzla
grafika
Společnost na Desce
grafika
Města a vesnice
grafika
Rasy a povolání
grafika
Kalendář a svátky

Srdce života a Srdce Země

E
quilibrie má mezi světy ve sférách poněkud zvláštní tvar. Svou podstatou desky je totiž nestabilní. Je jí nutné neustále udržovat ve stabilitě okolo všech čtyř os - východo-západní, severo-jižní, zemsko-vzdušné a osy života a smrti. Odtud také jméno Equilibrie - svět v Rovnováze.

Aby Deska byla neustále vyvažována, byly při jejím zrodu zakomponovány do Pravidel vzory dvou krystalů - Srdce života a Srdce země.

Srdce života je veliký zeleně zářící krystal, který je v opatrování elfů z Amfiberai. Srdce života vyvažuje Desku podél osy života a smrti. Skrz něho proudí Síla života všech bytostí a rostlin na Desce. Srdce života ji rozděluje a zajišťuje její koloběh a zajišťuje také i milost Znovuzrození. Jakmile by se poškodilo nebo dokonce zničilo, tak nevzejde na celé Desce ani jedno semínko, mláďata a děti by se rodili mrtvé a veškerý život by pomalu ale jistě z Desky vyprchal.

obrázek Druhým krystalem je Srdce země. To září rudě a je v opatrování trpaslíků z Hag Hargol. Srdce země stmeluje celou Desku a vyvažuje ji okolo zbylých tří os. Jak se na Desce neustále pohybují tvorové, přetéká voda, a nesmírně pozvolna se mění její tvar, tak se mění i vyváženost Desky. Jako kompenzaci je hluboko v desce soustava jeskyň a tunelů, kterými neustále protéká žhavá láva. Tok lávy je Srdcem země řízen tak, aby neustále vyvažoval Desku.

Srdce země je také napojeno na několik sfér ohně, z nichž čerpá teplo na neustálé ohřívání lávy v základech Desky. Část tepla tak není dodáváno na Desku jen jejím sluncem, ale i žhavou lávou pod povrchem. Někde je láva u povrchu blíže, někde hlouběji, proto jsou na Equilibrii různé podnebné zóny, ačkoliv nad všemi svítí slunce stejnou měrou.

Jakmile by se poškodilo či zničilo Srdce země, tak láva v kavernách Desky ztuhne a přestane téct. Jakoby se krev Desky srazila v žilách. Deska ztratí postupně rovnováhu, popuká a zbortí se.

V takových chvílích, kdy je ohrožena Rovnováha Desky zasahují obvykle Mocnosti. Mocnosti se nerady aktivně zapojují do dění na Desce, ačkoliv na ní žijí a nezřídka je je vidět se procházet krajinou jako zahradou. Ale ve vypjatých situacích kdy hrozí zkáza celému jejich dílu Mocnosti neváhají a rychlým zásahem opět nastolí Rovnováhu.