6
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 06. 06. 1219 08.32

grafika
grafika
grafika
grafika
Sféry, magie a Pravidla
grafika
Vznik světa
grafika
Základy Deskografie
grafika
Srdce života a Srdce země
grafika
Smrt a Znovuzrození
grafika
Mocnosti a bohové
grafika
Pantheon
grafika
Magie a kouzla
grafika
Společnost na Desce
grafika
Města a vesnice
grafika
Rasy a povolání
grafika
Kalendář a svátky

Rasy


Elfové

obrázek
E
lfové jsou údajně nejstarší rasou na Desce. Elfové jsou velmi dobře přijímáni v Tirínském králoství a v dobře v hlavním městě Železné říše Mithalliru. Ovšem v trpasličím Hag Hargol jsou pouze tolerováni a bedlivě sledováni. Nezřídkakdy je elfovi v Hag Hargol napařena "zvláštní přirážka" za zboží a poskytnuté služby. Pokud elf provokuje může v Hag Hargol snadno skončit v blátě před hlavní branou nebo ve vězení.

Centrem elfí kultury je prastaré lesní město Amfiberai jemuž vládne elfí místokrál se svou chotí. Ten je podřízen toliko králi v Tirianu.

Elfové většinou působí vznešeným a neuspěchaným dojmem. Dožívají se totiž kolem 800-1000 let podle rodokmenu. Pohlavní a tělesné dospělosti dosahují okolo 30-50 roku života, ale za dospělé jsou považováni až od 120 let života.

Elfové se často věnují činnostem jenž vyžadují dlouhodobou péči či bádání. Naopak těžká manuální práce není jimi příliš vyhledávána.

Půlelfové

obrázek
P
ůlelfové jsou běžnou "rasou" zejména díky prolínání elfí a lidské kultury. Stejně jako elfové nejsou dobře přijímáni v trpasličím Hag Hargol, ale i porůznu jinde se může vyskytnout někdo kdo nemá rád míšence. Ať již proto protože se nejedná o čistokrevného elfa nebo člověka.

Půlelfové se dožívají 200 let, někdy i více. Dospělosti dosahují okolo 20-30 roku života. Záleží jedinec od jedince nakolik a z jaké stránky je více elfem a z jaké stránky je více člověkem.

Lidé

obrázek
L
idé jsou nejběžnější rasou která je více či méně dobře přijímána všude. Hlavními centry lidského osídlení jsou Tirian, Mithallir a Mamonín.

Lidskou rasu najdete prakticky ve všech městech a osadách Desky. Výjimkou je snad Osada půlorků a město gnómů Gnoris kde je lidí jen poskromnu.

Lidé jsou natolik různí nakolik jsou rozpínaví. Najdete tak pouštní beduíny, lesní druidí strážce, hraničáře, farmáře, lovce, vojáky a žoldáky, šlechtu, žebráky, herce a bardy, obchodníky i řemeslníky.

Lidé se dožívají vcelku běžně 80 i více let a dospělosti dosahují okolo 18 roku života.

Trpaslíci

obrázek
T
rpaslíci jsou hrdý národ jenž mluví svým zvláštním "nářečím" jenž připomíná slovácký "Hantec" ("Tož sa pohném né? Včíl by sa hodil škopek.."). Pokud nejste sběhlí v hantecu poslouchejte mluvu ostatních "brachů" a můžete si ve hře zakoupit i Trpasličí slovník.

Trpaslíci si zakládají na svých vousech a často poměřují vážnost trpaslíka podle délky a upravenosti jeho plnovousu. Ortodoxní trpaslíci shlížejí na bezvousé trpaslíky jako na "bezectné" a zcela vyvržené ze společnosti. Hag Hargol takové sice toleruje a nevyhání je, ale přesto je na ně pohlíženo skrz prsty a s malou vážností.

Pořádek v Hag Hargol udržují jednotky Hag Hargolských strážců a vojáků kterým se říká Sekerníci. Sekerníci mají svého velitele jenž je podřízen přímo vládci všeho trpaslictva na Desce - Vévodovi. Vévoda je podřízen toliko nejvyššímu králi v Mithalliru.

Trpaslíci obecně milují život pod zemí, mastné jídlo (čím mastnější tím lepší), kysané zelí a především husté neředěné pivo. Trpaslíci dávají přednost těžké fyzické práci a rukodělným dovednostem jako je například hornictví, slévařství, kovářství, dřevorubectví, zlatnictví a stavebnictví. A samozřejmě vaření piva.

Trpaslíci se dožívají 200-250 let ale i víc. Dospívají okolo 40 let života.

Gnómové

obrázek
G
nómové jsou zvláštní uzavřenou rasou. Centrum jejich techno-magické civilizace leží ve městě Gnoris. Jelikož populace gnómů výrazně zvyšuje průměrnou inteligenci ras na Desce tak nechtějí příliš přicházet do styku s méně inteligentními jedinci. Proto je vstup do Gnorisu velmi náročný.

Gnómy by bylo možné povětšinou charakterizovat jako puntičkářské hračičky. Pokud není gnóm alchymistou tak je čarodějem a když není ani čarodějem tak je mašinologem.

Gnómové se dožívají 200 let ale i víc. Dospívají okolo 30-40 let života. Mnoho gnómů nejí maso zato milují zeleninu, zejména pak tuřín.

Půlčíci

obrázek
P
ůlčíci neboli hobiti jsou malý a podnikavý nárůdek. Malý vzrůstem i početností ale velký svou podnikavostí a chutí k jídlu. Půlčíci sídlí ve svém městečku Hobitíně v přepychových podzemních norách. Kdyby nebylo jejich chuti k jídlu tak by tato oblast byla největším producentem potravin na Desce. Takhle je až na druhém či třetím místě.

Půlčíci většinou vedou usedlý farmářský či řemeslný život. Když ale nějakého chytne "toulavá" tak je naopak jeho život je plný těch nejšílenějších dobrodružství. Často na hraně zákona nebo za ní. Proto nemusí být půlčíci přijímáni všude kladně.

Půlčíci se dožívají 120 let, někdy i víc. Dospělosti dosahují okolo 30. roku života. Půlčíci milují dobré jídlo a pití a hobití tabák.

Půlorkové

obrázek
P
ůlorkové jsou nejsilnější rasou na Desce. Pokud tedy nepočítáme orky. Centrum jejich..no..říkejme tomu "civilizace" je v malé vsi zvané prostě Orčí osada. Kde vynikají silou tam většinou zaostávají s rozumovými schopnostmi.

Většina půlorků se věnuje své oblíbené činnosti - lovu a kácení stromů. Co půlorkové milují je skřetí maso a dovedou jej připravovat na desítky způsobů.

Pro své neurvalé chování nemusí být dobře přijímáni a pokud se neumí ani dobře vyjadřovat tak ani nemusí být obslouženi například v bankách či některých obchodech.

Půlorci se dožívají ..no..dožívají se své smrti. Zatím nebyl zaznamenán případ sejití půlorka stářím. Mezi nejčastější příčiny smrti se tak řadí oštěpy v břiše, šípy v hrudi nebo palice v lebce. Půlork je považován za dospělého jakmile dokáže zabít svého prvního skřetího šamana.

Povolání


Druidé

D
ruidé jsou ochránci lesů a přírody. Zlí druidé zneužívají přírodu ku dosažení svých cílů. Být druidem znamená vyskytovat se většinou v přírodě a chodit mezi zvěří. Druidé nemají rádi lovce a dřevorubce i když je většinou nevraždí na potkání.

Postava druida by se měla naučit používat své nové odbornosti "Druidská tišící moc" a "Silnější druidská tišící moc" (od 10. úrovně) jenž ji umožní zklidnit na chvíli rozlícené útočící lesní zvíře.

Druidé získávají postihy na auru pakliže zabijí lesní zvíře nebo pokácí strom. Dostávají také postihy vlastností pakliže na sobě mají oblečenou nějakou kovovou věc jako helmice či zbroj.

Bojovníci

B
ýt bojovník nemusí znamenat jen mlátit bestie hlava nehlava. I šermíř je bojovní a vojevůdce s maršálskou holí také.

Bojovníci mohou od druhé úrovně využívat odbornosti bojových fines a tím značně zesílit a zlepšit svůj boj.

Bojovníci jsou většinou silní - můžeš si přividělat třeba jako doprovod nebo nosič slabší postavy.

Mágové

M
ágové jsou ze začátknu extrémně slabí a neměly by se příliš pouštět do boje. Hlavní krédum mága je šetřit aby měl na nová kouzla na svitkách.

Hrát čaroděje vyžaduje od hráče jistou inteligenci, pakliže si nejste jistí zdali zvládnete vést polemiky o mnohovesmíru a podobně tak zkuste spíše hrát zaklínače.

Pakliže hrajete pěkně a není to proti vůli vaší postavy, zkuste pouvažovat o možnosti přijetí na Magickou Univerzitu v Tirianu. Získáte tak další možnosti pro postavu i svou hru.

Zaklínači

Z
aklínači nemusí být tak chytří a mít tak přechytralý projev jako mágové. Zaklínači jsou prostě zaklínači. Čarují ale ani nevědí jak. Mají magii v krvi.

Ideální pro hráče kteří nezvládnou hraní mága a přesto chtějí hrát čarodějnou postavu. I Zaklínač se může stát členem Magické Univerzity.

Paladiné

P
aladin je velmi obtížné povolání na hru. Pakliže začínáte se hrou tak hra paladina není určena pro vás. Začněte s jednodušším povoláním, osahejte si hru a RP a poté za čas sami poznáte jestli zvládnete paladina či nikoliv.

Pakliže si přesto přejete hrát paladina zkuste kontaktovat ve hře nějaký paldinský řád. Ideální je pakliže si vaši postavu pod ochranná křídla jako učedníka vezme postava jiného hráče. Nejpropracovanějším řádem paladinů na Desce je řád boha Solara v Mithalliru.

Klerici

K
lerik neboli kněz. Drtivá většina kleriků (99.9%) vyznává nějakého boha dle svého výběru a skrze tohoto boha získávají svou moc. Vyberte si prototo také boha nebo si jej vytvořte.

Zkuste hrát klerika nejen jako bojové povolání, ale také především jako léčitele. Uvidíte jak rychle Vaše postava vejde ve známost a jak se o ní začne mluvit i mezi postavami, které tu vaši nikdy nepotkali.

Záporní klericki jsou často zdrojem nemocí a utrpení lidí, ale pozor - musí postupovat chytře neboť otevřené hlásání ke zlu znamená rychlý konec dotyčné postavy.

Zloději

Z
loději jsou mrštní a hbití, dovedou otevírat zámky a vyznají se v pastech a probírání cizích kapes.

Jako zloděj zkuste používat dvě nové dovednosti (od 2. úrovně) - "Uzmi předmět" a "Podstrč předmět", které jsou propracovanější a lepší nežli standardní okrádání. Nepohodlná postava? Podstrčte ji otrávené pivo... nebo lépe ukradený předmět a upozorněte stráže...

Hraničáři

H
raničář je někdy například lesní lovec, jindy zvěd a jindy jen prostě lesní muž. Na rodíl od druidů necítí potřebu za každou cenu ochraňovat a bránit přírodu, ale může ji i využívat.

Jako hraničář zkuste používat nové dovednosti rozdělání ohně v divočině a stopování - získáte tak výhodu oproti ostatním postavám.

Bardé

B
ardé mají na Equilibrii množství možností jak se projevit. Od hudebních nástrojů jenž skutečně hrají až po možnost psát knihy, pamflety a básně přímo ve hře. Novinkou je i několik nových bardských kouzel a možnost sesílání iluzí.

Barbaři

B
arbaři jsou silní a odolní. Ideální lokalita pro hraní barbara je sever Železné říše se základnou v Orčím táboře.

Mniši

M
niši jsou jedním z nejlépe vybavených povolání na Desce. Ovšem jejich potřeby se nedají koupit na prvním rohu. Hledejte a bádejte, možná je naleznete a možná ne.