6
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 07. 01. 1220 09.49

grafika
grafika
grafika
grafika
Sféry, magie a Pravidla
grafika
Vznik světa
grafika
Základy Deskografie
grafika
Srdce života a Srdce země
grafika
Smrt a Znovuzrození
grafika
Mocnosti a bohové
grafika
Pantheon
grafika
Magie a kouzla
grafika
Společnost na Desce
grafika
Města a vesnice
grafika
Rasy a povolání
grafika
Kalendář a svátky

Mocnosti a bohové

M
ocnosti jsou bytosti které dokáží pronikat z jedné sféry do druhé a dokonce do Prázdna mezi sférami jen svou vůlí. Také dokáží v Prázdnu dát svým představám tvar a existenci. Mocnost když vytváří svět vytváří jeho Pravidla a těm dává základní hodnoty, jakési parametry. Pravidla vytvoří sféru a svět již sama nezávisle na vůli Mocnosti.

obrázek Pravidla se dále ve vzniklé sféře starají o její chod. Díky Pravidlům ve většině sfér teče voda z kopce dolů, vychází a zapadá slunce, díky nim rostou rostliny a žijí bytosti, funguje magie....

Mocnost tak vlastně ztrácí plnou kontrolu nad vlastní sférou již v okamžiku jejího vzniku. Podrží si možnost měnit pravidla a parametry, ale necitelný zásah může celou sféru zničit. Ve své vlastní sféře tak mocnost při prosazování vůle spíše sáhne po magii nežli po změně Pravidel.

Pakliže sestoupí Mocnost do již vzniklé sféry, kterou sama nevytvořila, tak v ní nemůže používat svou schopnost změny Pravidel. Pravidla sféry jsou od svého vzniku samostatným celkem přístupným vůli pouze svého tvůrce. Jedinou schopnost, kterou Mocnost neztrácí za žádných okolností je schopnost přemisťování se mezi sférami. Tu dokonce může propůjčit i jiným bytostem.

Sféru Equilibrie vytvořili před dávnými časy dvě Mocnosti - Labir a Onyx. Ty nyní žijí na Desce a dohlížejí na správný běh světa - snaží se Desku stále udržet v rovnováze okolo všech osmi os.

Mocnosti na rozdíl od Bohů nepotřebují zástupy věrných věřících. Svou moc nečerpají z víry svých stoupenců. Mají ji přirozenou a bezprostřední, ale také díky tomu omezenou na zásahy do Pravidel a pohyb mezi sférami. Naproti tomu bohové obvykle nedokáží opustit sféru ve které se nacházejí, pokud jim nepomůže některá z Mocností.

Bohové čerpají syrovou moc ze svých nejbližších sfér. Dobří bohové většinou z vyšších sfér, zlí z těch nižších - pekelných. Ovšem tuto moc nejsou schopni využívat, pouze ji svým prostřednictvím poskytují svým vyvoleným zástupcům – klerikům a kněžím. Ti ji dokáží využít a na oplátku svou vírou v boha dávají bohu moc. Bůh je tak tím silnější, čím více věrnějších má uctívačů. Bez svých věřících je bůh zcela ztracen a nemá žádnou moc.