1
grafika

server.equilibrie.cz:5121

online

grafikagrafika

Herní čas: 07. 01. 1220 11.55

grafika
grafika
grafika
grafika
Sféry, magie a Pravidla
grafika
Vznik světa
grafika
Základy Deskografie
grafika
Srdce života a Srdce země
grafika
Smrt a Znovuzrození
grafika
Mocnosti a bohové
grafika
Pantheon
grafika
Magie a kouzla
grafika
Společnost na Desce
grafika
Města a vesnice
grafika
Rasy a povolání
grafika
Kalendář a svátky

Města a vesnice


Amfiberai

obrázek
A
mfiberai - elfí město zasazené v zeleni na kraji světa. Místo s nejtěsnějšími vazbami na přírodu a její taje. Rozsáhlé lesy poskytují místo a klid k meditacím, Měsíční jezero láká k vyjížďkám na loďkách a ranní pohled na východ slunce pod Deskou je nezapomenutelný.

Amfiberai je nejstarší (podle elfů) osídlené místo na Desce s dobou založení okolo roku 114 p.v.d. Nejstarší budovy stojí stále na základech původních budov. Měso a přilehlé elfí državy, zejména Měsíční les, jsou pod správou místokrále z Amfiberai a jeho královny. Místokrál Adantin Alder sídlí v královské věži a je podřízen toliko Regentovi Tirínského království Siru Glendurovi jenž se zodpovídá toliko přestárlému králi Teskenteru III jehož jménem vládne.

Nedaleko sídlí též Arcidruid Desky a v opatrování elfů z Amfiberai je i Srdce Života - kámen skrz který proudí živoucí síla vech bytostí a rostlin na Desce. Pakliže by se něco stalo se Srdcem Života postupně by zahynul veškěrý život na Desce.

Varování - Měsíční les je po západu slunce nebezpečné místo pokud nejste zkušený druid!

Tirian

obrázek
T
irian - hlavní město Tirínského království, největší město Desky. Sídlo krále Tirínského království, Regenta a Arcimága Desky. V Tirianu se totiž kromě královského paláce nalézá i prosnulá Magická univerzita, kde studují taje magie talenty z celé Desky. Tirian byl prokazatelně založen roku 345 p.v.d. prvním králem lidí a elfů Teskenterem I. Magická univerzita byla založena až později roku 423 p.v.d.

Tirian, nebo brána východu je důležitou křižovatkou a přístavem celé desky. Přes Tirian projde téměř třetina veškerého zboží Desky a více než polovina vyprodukovaných potravin na Desce. Tirian je známý svým propracovaným kanalizačním systémem, hojností obchodů a přísnivým nakloněním k magii.

V současné době vládne v Tirianu vnuk krále zakladatele Teskenter III jenž je již pouze čtvrtelfem a dožívá se požehnaného věku přes 200 let. Břímě vlády proto za něj nesl na svých bedrech královský Regent Sir Glendur. Univerzita v čele s arcimágem Beldeleriusem poté spravovala veškeré magické náležitosti na půdě království. V dnešní době už město zaštiťuje a řídí Lord Asgor spolu s palácovou radou mágů a kapitánkou. Magická univerzita je už minulostí a ve městě kvete rozvoj technologií. Příkladem budiž veřejná alchymistická dílna v centru nebo Magická Akademie. Bežný chod města obstarává správce Korýtko.

Varování - v kanálech je hlášen výskyt většího množství krys a dalších záhadnějších bestií!

Mithallir

obrázek
M
ithallir je nedobitná pevnost sloužící jako centrum moci Železné říše. Sídlo krále a základna rytířstva na celé Desce. Čest, rytířství a lesk mečů jsou v Mithalliru běžným jevem, jenž šlechtici i ti méně urozeného původu vystavují na odiv.

V současné době vládne říši Sir Norin II jenž je vzdáleným potomkem Norina I zakladatele Mithalliru. Mithallir je relativně nová a moderní pevnost založená 880 p.v.d. pod sjednání spojenectví západních lidí, trpaslíků a gnómů po pádu Arnudenské říše. Mithallir byl dokončen roku 902 p.v.d. a na jeho obranu jsou použity nejmodernější gnómské vynálezy jakož i klasické silné zdi.

V Mithalliru naleznete dva velmi významné chrámy - chrám Ajris ve vnitřní pevnosti a, dnes již bývalý, chrám Solara s nemocnicí v podhradí. Mithallir už není to, co býval kdysi, a může za to zřejmě i pohasnutí chrámu Solara po bitvě o Mamonín, kde poslední zbytky solarova řádu vyhasly při snaze čelit rozpínajícímu se Arnudenu.

Varování - podle královského výnosu je brána Mithalliru přes noc uzamčena a otevírá se teprve s ranním rozbřeskem!
Varování - nedaleký hřbitov není radno navštěvovat v noci!

Hag Hargol

obrázek
H
ag Hargol značí v obecné řeči Pět propastí a je od počátku dějin Desky sídlem trpasličích rodů. Dnes jsou již čtyři z pěti propastí zasypány a trpasličí chodby a sluje se táhnou na míle a míle pod horami. Není lepších kovotepců a horníků nežli trpaslíků z Hag Hargolu. Trpasličímu lidu vládne Vévoda Gard syn Gorana, který je podřízen toliko králi v Mithalliru. Hag Hargol je nejstarší osídlené místo na Desce (podle trpaslíků), ovšem založení je přibližně datováno okolo roku 200 p.v.d.

V hloubkách Hag Hargol je opatrováno Srdce Země. Zářící drahokam, ve kterém se koncentruje Síla země. Skrz Srdce Země je Deska vyrovnávána podle tří os tak, že v jejích hlubinách se přelévá žhavá láva. Pakliže by se něco stalo se Srdcem Země, tak za čas Deska popuká a zbortí se.

Hag Hargol je řemeslné centrum Železné říše a co se zpracování kovů týče tak i celé Desky. Nebýt zdejších rudných dolů, sléváren a kováren tak by tři čtvrtiny Desky trpěly nedostatkem železa a jiných kovů.

Varování - trpaslíci nemají příliš v lásce elfy.
Varování - v opuštěných tunelech je nestabilní strop a často se pohybují skřetí hlídky!

Mamonín

obrázek
M
ěsto kde měřítkem úspěchu je pouze zisk a vážnost člověka se přepočítává na zlato. Mamonín či také Hamonín měl původně jiný název, ale vysloužil si postupně toto své označení. Leží na křižovatce třech nejdůležitějších cest v Železné říši. Pokud půjdete za ziskem, tak jej nemůžete minout. Město vznikalo samovolně na křižovatce důležitých cest z nichž většina již zanikla (jedna vedla přes zlobří pláně podél Železné říčky do Hag Hargol) a to okolo roku 750 p.v.d. na sklonku či krátce po pádu Arnudenské říše.

Správu nad Mamonínem má v rukou místní starosta, kupec, hospodský a šizuňk v jedné osobě Škudlil. Mamonín je hlavním a jediným přístavem Železné říše a proto témeř všechen zámořský obchod prochází rukama Mamonínských. Mezi Mamonínem a Mithallirem panuje odedávna napětí a nevraživost. Prý od té doby, kdy první král Norin I přinutil bohaté Mamonínské zazobance financovat stavbu Mithalliru.

V dnešní době je Mamonín minulostí a zbyly po něm jen zpustošené trosky po invazi arnudenského lorda smrtihlava Pyrhexe.

Varování - na západ začínají Zlobří pláně kde se kupodivu mohou vyskytovat i zlobři!

Fagad

obrázek
M
alá ospalá rybářská víska na jižním pobřeží Tirínského království. Obyvatelé se živí převážně rybolovem a pěstováním plodin. Okolí Fagadu je obilnicí Tirínského království.

Řízením Fagadu se pověřil samoszvaný král Fagadžu Bangladéžo Tušéf. Na Fagadu je nejzajímavější to, že se zde trvale usadila komunita cikánů z celé Desky.

Varování - nedaleké pohřebiště může být nebezpečné!

Hobitín

obrázek
M
alá víska dobráckých hobitů zasazená do snad nejkrásnějšího koutu Tirínského království. Navíc Hobitínem prochází jediná pozemní cesta do Železné říše, což mu dodává na vážnosti.

Okolní krajina je velmi příhodná pro pěstování čehokoliv coroste čehož hobiti samozřejmě využívají. Většina produkce ovšem končí v jejich bezedných žaludcích. Správu nad Hobitínem má v rukou starosta Poddubný.

Varování - za Hobitínem končí Tirínské království a začíná Mezizemí jenž je pod vládou banditů!

Gnoris

obrázek
M
ěstečko gnómů zasazené do pahorkaté krajiny Železné říše. Město hračičků, ale i věhlasných alchymistů. Gnómové jsou spíše sami pro sebe a tak se o tomto městě moc neví. Povídá se, že vládu nad městem má rada "Mašinologů první třídy" ale nikdo pořádně neví co jsou zač. Gnómové se velmi neradi setkávají s hloupostí a proto nemají v lásce např. půlorky a své město obehnali řadou hádanek a her jenž mají prověřit intelekt případných návštěvníků.

Gnómové prý dokázali zkrotit ducha ohně a vody takže jim teď slouží po celém městě. Zde se nacházejí největší doly na uhlí na celé Desce. Poslední nejasně zprávy hovoří o tom, že gnómové staví jakýsi stroj na myšlení jenž odhalí jakoukoliv skrytou pravdu. Dnes je Gnoris již minulostí a všeobecně se ví, že v něm došlo k explozi, která město nevratně zpustošila. Pozůstalí gnómové prý odešli do Hag Hargol, kde spolupracují s trpaslíky, a ti si jich váží.

Varování - všechny cesty do Gnorisu jsou zrádné a velmi nebezpečné!

Půlorčí osada

obrázek
V
esnice, nebo spíše osada půlorků a seveřanů vysoko v zasněžených horách. Pouze pro otrlé povahy, půlorkové nejsou moc známí svou dobrosrdečností a pohostinností. V osadě žijí půlorci a seveřani nebo divoši. Ovšem ne každý má na jejich pohostinnost žaludek. Správu nad táborem obstarává náčelnice Runa.

Varování - častý výskyt skřetů z okolních podzemních jeskyní!

Drehan a Arnagol

obrázek
M
alá lesní osada kdesi v západní Divočině, která se živila prodejem lesního bohatství. Po několika letech však neustála útok prohnaných gnollů, nárokující si tamní území a byla vypálena. Obyvatelé a s tím i veškerá naděje a cíle pro život se přesunula k tvrzi Arnagol, nedaleko které byla vybudována nová osada Arnagol. Správu nad osadou zaštiťuje Pakselion.

Aranagol je nejznáměnší svoji vynikající kančí kýtou na hříbkách.

Varování - okolní Divočina umí být velmi nebezpečná a to zejména v noci!

Oáza

obrázek
O
áza je na Desce pouze jedna jediná a proto se jí prostě říká Oáza s velkým O. Leží kdesi uprostřed písků Velké jižní pouště. Nad děním v Oáze dohlížel vrchní beduín Ben Ibn Ali. Oáza byla nejznámější svými pomerančovníky, datlemi a smaženými škorpiony. Dnes je Oáza již minulostí a po invazi Arnudenu na Mamonín po ní zbyly jen pozůstatky a trosky.

Varování - poušť umí být velmi krutá!

Ostrov vyvrženců

obrázek
O
strov vyvrženců - zapomenutý ostrov ve Středomoři, napůl cesty mezi Tirínským královstvím a Železnou říší. Moc Mocností i králů je zde omezena a tak zde bují neřest, zločin a smrt. Silní jsou ti kdo vládnou a slabí jsou zde od toho aby byli porobeni a vykořisťováni.

Ostrovu vládl neomezeně Vrchní pirátský kapitán Luwento Krvavá dlaň a posléze ještěří kapitán Slaash. Na ostrově je výzvou již jen přežít, nevolníci jsou často terčem zvůle pirátů ale i dalších nekalých živlů jimiž se ostrov jen hemží. Zde je i jediný známý chrám prastarého Arnudenského boha zla Harguda. Poslední zprávy o Ostrově jsou však zamlžené nejasností a údajně zde mělo dojít ke krvavé bitvě mezi piráty a vyšším zlem. Nikdo se na Ostrov jen tak dostat nemůže a ten, komu se to povedlo, se již nevrátil.